Konsument Essunga

För dig som bor i Essunga kommun.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Kan medla mellan konsument och företagare
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor

Kontaktuppgifter

Besökstider

Besökstiden på tisdagar är på Biblioteket i Nossebro. Vid min frånvaro vill jag hänvisa till Hallå Konsument 0771 - 525 525, hallakonsument.se.

Telefon:

051257000

E-postadress:

kommun@essunga.se

Telefontider:

Vid min frånvaro vill jag hänvisa till Hallå Konsument 0771 - 525 525, hallakonsument.se.

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.