Budget- och skuldrådgivning Upplands Väsby

För dig som bor i Upplands Väsby kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Anton Tamms väg 1
19434 Upplands Väsby

Besökstider

Endast bokade besök

Telefon:

08-59097844

Telefontider:

08-590 978 44 eller 08-590 973 19
Inga bestämda telefontider. Lämna meddelande med namn och telefonnummer om vi inte svarar så ringer vi upp så fort vi har möjlighet.
Väsby Direkt: 08-59097000

Postadress:

Upplands Väsby kommun
19480 Upplands Väsby

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.