Budget- och skuldrådgivning Skara

För dig som bor i Skara kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Viktoriagatan 2 A
53288 Skara

Besökstider

Endast bokade besök

Telefon:

0510-770316

Telefontider:

Måndag och torsdag kl 8.30-9.30.
Onsdag kl 9-12. Övrig tid kan meddelande lämnas på telsvar

Postadress:

Fiskaregatan 4 c
53188 Lidköping

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.