Budget- och skuldrådgivning Nordväst

För dig som bor i Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun och Sollentuna kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ynglingavägen 5 A
17780 Järfälla

Besökstider

Endast bokade tider

Telefon:

08-580 290 05

E-postadress:

bos@jarfalla.se

Telefontider:

Måndagar mellan 09.00 och 11.00, Onsdagar mellan 13.00 och 15.00.

Postadress:

Ynglingavägen 5 A
17780 Järfälla

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.