Budget- och skuldrådgivning Lund

För dig som bor i Lunds kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Telefon:

046-359 67 68

Telefontider:

Telefonsvarare finns där det går bra att lämna meddelande. Vi kontaktar dig så snart vi kan.
E-post adress:
marie.magnusson@lund.se camilla.qvennerberg@lund.se

Postadress:

Box 1255
22105 lund

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.