Budget- och skuldrådgivning Köping

För dig som bor i Köpings kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Budget och skuldrådgivningen i Köpings kommun har tillfälligt stängt under perioden 2021-09-17 till 2021-10-06. Under denna period finns det ingen som arbetar med budget- och skuldrådgivning. Nästa telefontid är 2021-10-07 klockan 8:30-9:30.

Besöksadress

Nibblesbackevägen 17
73185 Köping

Besökstider

Besök bokas via telefon på telefontiden eller via e-post.

Telefon:

0221-25535

Telefontider:

Onsdag - Fredag kl. 8.30-9.30

Postadress:

Köpings Kommun
73185 Köping

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.