Budget- och skuldrådgivning Härryda

För dig som bor i Härryda kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Personalentré Nya kommunhuset
43580 Mölnlycke

Besökstider

Bokade tider

Telefon:

031-724 63 01

Telefontider:

Telefonen är öppen då jag finns på kontoret och inte är upptagen i besök. Under besök finns det möjlighet att tala in ett meddelande på röstbrevlådan så ringer jag tillbaks så snart som möjligt.

Postadress:

Härryda kommun
43580 Mölnlycke

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.