Paketreselagen (till och med 31 juli 2018)

Paketreselagen skyddar dig när du åker på en paketresa. Lagen ger dig bland annat skydd mot ändringar i resan som arrangören gör före eller under resan. Nedan kan du läsa om regler som gäller enligt den gamla paketreselagen, om du har bokat en resa fram till och med den 31 juli 2018. En ny paketreselag börjar gälla den 1 augusti 2018.

Mer om den nya paketreselagen som börjar gälla 1 augusti 2018

Paketreselagen gäller

 • Lagen gäller paketresor. 
 • Lagen är tvingande om du reser som privatperson. Det innebär att researrangören inte får ge dig sämre villkor än de som står i lagen.

Krav för paketresa

 • Resan består av transport och boende eller något av detta i kombination med en turisttjänst.
 • Turisttjänsten måste utgöra en väsentlig del av arrangemanget och inte vara direkt knuten till transporten eller boendet. En turisttjänst kan till exempel vara ett teaterbesök, en fotbollsmatch eller en hyrbil.
 • Resan varar i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning.
 • Resan säljs till ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

Kryssningar är också paketresor. Det beror på att du inte bara befinner dig i sovhytten under resan, utan även har tillgång till fler utrymmen på båten.

Lagen gäller inte

 • När du köper endast transport, till exempel en flygresa. 
 • När du köper endast boende, till exempel hyr en semesterstuga. 
 • När du köper resa med nattåg.
 • När du köper resa med färja och boende i hytt. 
 • När det inte finns ett kundförhållande mellan dig och arrangören, till exempel när en skola arrangerar en resa för sina elever.
 • När du köper en resa av en arrangör som bara säljer resor vid något enstaka tillfälle.

Information före resan

Resekataloger och broschyrer ska vara tydliga och begripliga. Det ska finnas information om pris, resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, inresebestämmelser, betalningsvillkor och villkor om minsta antal resenärer för resan.

Arrangörer och återförsäljare ska innan du ingår avtal informera dig om

 • Hälsobestämmelser som är aktuella inför resan.
 • Pass- och visumbestämmelser.

I god tid före avresan ska du också få information om

 • Transportarrangemang och försäkringsmöjligheter.
 • Hur du kan komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan.
 • Hur anhöriga kan komma i kontakt med dig om du är underårig, det vill säga under 18 år.

Om en arrangör eller återförsäljare inte lämnar denna information, eller om informationen är bristfällig, finns möjligheter för Konsumentverket att agera för att tvinga dem att lämna informationen.

Ändrade villkor före avresan

Du får häva avtalet om arrangören förklarar att den inte kommer att uppfylla vad arrangören har åtagit sig och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig.

Om arrangören avser att bryta avtalet eller vill ändra avtalsvillkoren, ska du underrättas och få besked om din rätt att häva avtalet. Om du häver avtalet har du rätt till en annan paketresa som är likvärdig, eller av högre kvalitet om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta.

Om du godtar en billigare ersättningsresa, har du rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår du från din rätt till ersättningsresa eller om en sådan resa inte kan erbjudas, ska du snarast få pengarna tillbaka.

Om arrangörens avtalsbrott innebär en försämring för dig i förhållande till ditt ursprungliga avtal så har du även rätt till prisavdrag, om det är skäligt. Innebär ändringen i avtalet ett fel som medför en kostnad för dig har du rätt till skadestånd, om det är skäligt.

Ändrade villkor efter avresan

Om det efter din avresa skulle visa sig att någon del av paketresan inte kan genomföras, ska arrangören ordna ett lämpligt ersättningsarrangemang utan extra kostnad, till exempel en utflykt. Om du inte får något ersättningsarrangemang kan du begära ett prisavdrag från arrangören.

Det kan även uppstå andra fel på paketresan som innebär en försämring för dig. Då har du rätt till prisavdrag och ibland skadestånd. Men det krävs att du underrättar arrangören eller dennes representant "inom skälig tid" efter att du upptäckte felet. Om du framför befogade klagomål under resan är arrangören eller den lokala representanten skyldiga att genast finna en lämplig lösning.

Fel efter avresan

Om det uppstår fel efter avresan som leder till en kostnad för dig har du rätt till skadestånd. Skadestånd betalas inte ut om felet ligger utanför arrangörens kontroll. Men det är upp till arrangören att i dessa fall bevisa att felet låg utanför dennes kontroll.

Arrangören måste också kunna visa att det inte gick, och inte borde ha gått, att förutse felet redan när avtalet träffades. Slutligen måste arrangören också visa att den inte hade kunnat undvika eller övervinna följden av felet på ett skäligt sätt. Arrangören får inte skylla på sina underleverantörer, till exempel hotell eller bussföretag. Om något är fel måste alltid arrangören ta sitt ansvar gentemot dig som resenär. Researrangören kan inte komma ifrån sitt ansvar enligt lagen genom att ta in en så kallad friskrivningsklausul i avtalet.

Om arrangören eller återförsäljaren inte följer lagen

Om du inte fått det prisavdrag eller skadestånd som du anser att du har rätt till enligt paketreselagen ska du klaga hos arrangören. Arrangören är den som organiserat paketresan och som sålt den direkt eller genom en återförsäljare till dig.
Du kan få hjälp och vägledning av oss

Sök efter konsumentvägledare i din kommun

Om det finns brister i reseinformationen eller prisinformationen så kan du anmäla det till Konsumentverket. Du kan även anmäla oskäliga avtalsvillkor om paketresor.

Konsumentverkets roll

Konsumentverket har tillsyn över att researrangörerna följer paketreselagen. Verket kan ingripa om arrangörernas information eller avtalsvillkor inte följer lagen.

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats