Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

När du handlar på internet eller av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal eller köper något som du har fått erbjudande om via telefonförsäljning, har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp.

Distansavtal

När du handlar på postorder, från TV-shop, via internet eller av en telefonförsäljare handlar du på distans. Det vill säga det sker inte ”öga mot öga”. Lagen gäller även när det är du själv som kontaktar säljaren eller hämtar ut en vara i butik om själva avtalet ingåtts på distans.

Telefonförsäljning

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning. Företaget ska skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon och du ska skriftligen acceptera företagets anbud. Du är endast betalningsskyldig för produkter om du har gjort en skriftlig bekräftelse. Vid marknadsföring och försäljning av tjänster som rör premiepension är telefonförsäljning inte tillåtet överhuvudtaget.

Avtal utanför affärslokaler

Det är när du handlar av en säljare ”öga mot öga”, men säljaren befinner sig utanför sina affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som säljaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Till exempel är köp vid hemförsäljning, homepartys och på gatan (canvasförsäljning) avtal utanför affärslokaler.

Försäljning i gallerior

När det gäller försäljning från bord eller liknande i gallerior är gränsen svårare att dra. Det hela handlar om ifall det är en affärslokal man säljer från eller inte. Ibland kan sådana försäljningsställen inte anses vara affärslokaler men ibland anses de vara det i lagens mening. Om det är säljarens vanliga plats för affärsverksamheten och verksamheten är regelbunden är det oftast en affärslokal. Man ska dessutom ta hänsyn till om det verkar naturligt för konsumenten att uppsöka platsen för ett köp, eller om försäljningstillfället innebär ett överraskningsmoment.

Om konsumenten blir kontaktad av säljaren utanför en affärslokal och avtalet sedan ingås i affären så räknas det enligt lagen som ett avtal utanför affärslokal som omfattas av ångerrätt.

Hela lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på riksdagens webbplats

Du ska alltid få information om ångerrätten

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor. Den gäller inte heller köp i affärslokaler. Du har därför inte ångerrätt vid köp i till exempel butik.

Om du tecknar distansavtal om en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande har du 30 dagars ångerrätt.

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Företaget behöver i dessa fall informera dig om att ångerrätten inte gäller ditt köp. Några exempel är resor och boenden och varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel. 

Se fler exempel på undantag i artikeln om ångerrätt

Lyssna på Hallå konsuments podd om ångerrätt och hur du kan ångra ett abonnemang för telefoni, bredband eller tv

När börjar ångerrätten?

Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Den börjar löpa dagen efter du tar emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet. Ångerfristen börjar löpa tidigast när du har fått information om ångerrätten.

Om säljaren inte ger dig information om ångerrätt har du ångerrätt i ett år från det datum ångerfristen skulle ha löpt ut om säljaren gett dig informationen enligt lagen. Som längst blir alltså ångerrätten ett år och 14 dagar.

Returfrakten

Om du ångrar ditt köp är du skyldig att lämna tillbaka varan till säljaren. Du får oftast betala returfrakten, förutsatt att säljaren har informerat om detta.

Om du ska ångra ditt köp kan du använda ett standardformulär som Konsumentverket tagit fram.

Blankett för att ångra ditt köp, på Konsumentverkets webbplats

Om säljaren inte följer lagen

Om du och säljaren inte kommer överens kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Tänk på att det är bra att spara kvitto, eventuell mailkonversation och andra bevis.

Gör en anmälan på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Tvisten kan även prövas i allmän domstol, men domstolen tar ut en ansökningsavgift och du kan då få betala rättegångskostnader.

Klagoguiden hjälper dig

Klagoguiden är en enkel webbtjänst där du kan få hjälp med att klaga på en vara eller tjänst.

Gå till klagoguiden