Tvistlösning utanför domstol

logotyp delfinansieras av eu-kommissionen

Inom EU finns det en gemensam lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Reglerna gäller konsumenttvister (ADR) respektive tvistlösning online (ODR).

Den 1 januari 2016 trädde en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Syftet med den nya lagen är bland annat att ge konsumenter tillgång till ett enkelt, effektivt och billigt sätt att lösa tvister.

Det handlar om situationer då varor eller tjänster handlats, både inom Sverige och övriga medlemsländer i EU. Tanken med alternativ tvistlösning är att tvisten ska kunna lösas utanför domstol.

1. Tvist med företag i Sverige/ADR

Konsumenter som har tvist med en näringsidkare i Sverige kan få sin tvist prövad utanför domstol av en nämnd för alternativ tvistlösning. Inom EU kallas tvistlösningsmetoden Alternative Dispute Resolution, ADR.

Även om företaget inte har lovat att medverka till en lösning av tvisten så kan du ändå få tvisten prövad vid en tvistlösningsnämnd.  Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar tvister oavsett om det anmälda företaget går med på det eller inte.

De nämnder som sköter tvistlösningen ska vara oberoende och opartiska. Det finns idag fem godkända nämnder för alternativ tvistlösning. De fem nämnderna har hand om olika frågor.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Till ARN kan du vända dig med många typer av konsumenttvister. För att ARN ska kunna pröva din tvist krävs att din anmälan kommit in inom ett år från den dag då du först klagat till företaget. Beroende på vad din tvist handlar om behöver även vissa värdegränser uppnås.

Här kan du läsa mer om vilka typer av tvister ARN kan pröva

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ger dig möjlighet att få ersättning för vissa rättegångskostnader vid tvist. Om du inte är nöjd med bolagets beslut angående denna ersättning kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Läs mer på Nämnden för Rättskyddsfrågors webbplats  

Personförsäkringsnämnden

Du kan vända dig till Personförsäkringsnämnden om du är missnöjd med ett försäkringsärende som rör liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Det krävs en medicinsk bedömning för att ärendet ska kunna prövas.

Läs mer om Personförsäkringsnämnden på deras webbplats

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister som uppstår mellan dig och en advokat eller advokatbyrå, om tvisten avser den juridiska tjänst du beställt. Har du en tvist med en jurist ska du istället vända dig till ARN.

Läs mer om vilka tvister som kan prövas av Konsumenttvistnämnden på Advokatsamfundets webbplats

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd

Om du har en tvist med en begravningsbyrå som är ansluten till Sveriges Begravningsbyråers Förbund kan du kontakta förbundets reklamationsnämnd för att få tvisten prövad.

Läs mer om vilka tvister som prövas på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds webbplats

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

FRN är en branschnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen.

Läs mer på Fastighetsmarknadens reklamationsnämnds webbplats

2. Tvist med företag utanför Sverige men inom EU/ODR

En konsument som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst inom EU kan istället för att gå till domstol använda sig av en EU-gemensam webbplats för att få sin tvist prövad online. Inom EU kallas tvistlösningsmetoden Online Dispute Resolution, ODR.

Här hittar du EU:s plattform för tvistlösning online

De företag som har lovat att lösa tvisten genom alternativ tvistlösning ska lämna information till konsumenten om vilken tvistlösningsnämnd som är aktuell. Även om företaget inte har lovat att medverka till en lösning av tvisten så kan du i många fall få tvisten prövad av en tvistlösningsnämnd.

På Konsument Europas webbplats kan du läsa mer om ODR och de nya reglerna för tvistlösning