Steg 3: Ta tvisten vidare

Har du kontaktat säljaren, tagit hjälp av andra och kontaktat säljaren igen, utan att ni har kommit överens? Då har ni en tvist och då går du vidare så här.

1. Gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden

Om du har en tvist med ett företag kan du i många fall anmäla det till ARN. ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsument och företag. Prövningen kostar ingenting.

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. Det måste ha gått 30 dagar utan svar från företaget innan du kan anmäla. Om du anmäler tidigare än så kommer ARN att avslå din anmälan.

Om att göra en anmälan på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Om din tvist gäller personförsäkring, advokattjänst, begravning, fastighetsmäklare eller rättsskydd finns särskilda nämnder som löser konsumenttvister.

Läs om tvister om personförsäkringar på Personförsäkringsnämndens webbplats

Läs om tvister som kan prövas av Konsumenttvistnämnden på Advokatsamfundets webbplats

Läs om tvister om begravning på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds webbplats

Läs om tvister om fastighetsmäklare på Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnds webbplats

Läs om tvister om rättsskydd på Nämnden för rättsskyddsfrågors webbplats

ARN är ingen domstol och säljaren är inte tvingad att följa det ARN säger. Om säljaren inte följer ARNs beslut, eller om ARN av någon anledning inte kan pröva tvisten, kan du ta tvisten till domstol. 

2. Ta tvisten till domstol

Du kan välja att ta tvisten till domstol. Tingsrätten är då den domstol du ska vända dig till. Tänk på att det kostar att lämna in en ansökan till domstolen. Om du förlorar tvisten kan du också bli tvungen att betala både dina och säljarens rättegångskostnader.

Om du funderar på att gå till domstol för att få tvisten prövad bör du därför ta hjälp. Vänd dig till en advokatbyrå eller annan juridisk byrå, gärna en byrå med särskilda kunskaper om det som tvisten handlar om. De ska kunna ge dig råd om det är lämpligt att tvista i ditt fall och hur processen i så fall ska läggas upp.

Läs mer om att anlita advokat på Advokatjourens webbplats

Domstolar ger inte juridisk rådgivning, men de kan ge dig allmänna upplysningar, till exempel hur du ska fylla i en stämningsansökan och beskriva hur en rättegång går till. På deras webbplats finns information om ansökningskostnaden.

Läs mer om Sveriges domstolar på deras webbplats

Rättsskydd och rättshjälp

Du kan få hjälp med kostnaderna för juridisk hjälp genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Rättsskydd brukar ingå i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information.

Du kan också få ekonomisk hjälp genom ditt fackförbund. Kontakta ditt fackförbund för att få information om du har möjlighet att utnyttja ett rättsskydd och vad rättsskyddet omfattar.

I vissa fall kan du istället få så kallad rättshjälp, som är till för dig som inte kan få ekonomiskt stöd på annat sätt. Den juridiska byrå som du pratar med kan hjälpa dig med att söka rättshjälp.

3. Anmäl till en myndighet

Anmälningar från allmänheten är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem konsumenter har och kunna bedriva tillsyn där den mest behövs. En anmälan innebär inte att du får hjälp i din enskilda tvist med företaget. Däremot kan en anmälan innebära att ett företag i framtiden tvingas att ändra till exempel sin marknadsföring eller sina avtalsvillkor.

Läs mer om att göra en anmälan till en myndighet