Anmäla till myndighet

Ibland räcker det inte med att du pratar med säljaren, utan du behöver göra en anmälan. Beroende på om du har en tvist som du vill ska lösas eller ett problem som du vill ska uppmärksammas finns det olika instanser du kan vända dig till.

Anmälningar från allmänheten är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem konsumenter har. Men innan du gör din anmälan rekommenderar vi dig att läsa igenom vår klagoguide, så att du får den information du behöver. En anmälan är inte alltid den lösning som är bäst för dig.

Gå till klagoguiden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) löser tvister

Om du som konsument har en tvist med ett företag kan du i många fall anmäla det till ARN. ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsument och företag. De prövar många typer av tvister, men de prövar inte alla. Deras beslut är rekommendationer och är inte tvingade för företagen att följa, ändå följs mer än 70 % av ARNs beslut.

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. Din anmälan till ARN ska vara skriftlig. Tänk på att ARN inte har enskild rådgivning, du kan alltså inte kontakta dem och diskutera ditt ärende. 

Läs om ARN kan hjälpa dig att lösa din tvist

Andra myndigheter tar emot anmälningar inom tillsynsområdet

Om du vill anmäla en händelse eller en företeelse kan du vända dig till den myndighet som har tillsyn inom det område du vill anmäla.

Anmälningar från allmänheten är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem konsumenter har och kunna bedriva tillsyn där den mest behövs. Den här typen av anmälan till en myndighet hjälper dig inte i en tvist med företaget. Däremot kan din anmälan till exempel innebära att ett företag i framtiden tvingas att sluta sälja en produkt, ändra i marknadsföringen eller i avtalsvillkoren.

Som exempel tar Konsumentverket emot anmälningar om:

  • farliga tjänster (till exempel bristande kompetens hos instruktör)
  • farliga varor (till exempel leksaker och barnvagnar)
  • resor
  • marknadsföring (till exempel reklam, telefonförsäljning)
  • oskäliga avtalsvillkor
  • prisinformation (till exempel felaktiga prisuppgifter)
  • spam (oönskad e-postreklam)

Läs om hur du anmäler till Konsumentverket

Läs om vad du kan anmäla till myndigheterna i Hallå konsument

Myndigheter som inte ingår i Hallå konsument tar också emot anmälningar. Om du är osäker på vilken myndighet du ska vända dig till med din anmälan kan du kontakta Hallå konsument.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Tipsa om sidan