Reklamera fel på vara eller tjänst

Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar vad som är fel med den vara eller tjänst som du har köpt och kräver att säljaren rättar till felet. I Sverige har du alltid tre års reklamationsrätt. Inom EU kan du reklamera en vara i två år.

Behöver du hjälp med vad du ska säga eller skriva när du kontaktar säljaren? Då kan du ta hjälp av Klagoguiden och Konsumentverkets mallar.

Vår klagoguide hjälper dig att klaga på rätt sätt

Mall när du ska reklamera via telefon (PDF)

Mall när du ska reklamera via brev och e-post (PDF)

När du ångrar ett köp - ångerblankett bland Konsumentverkets publikationer 

När du reklamerar i stället för att köpa nytt sparar du pengar och kan bidra till en bättre miljö. Företagen får chansen att rätta till felen och får en skjuts i rätt riktning att tillverka och sälja bättre varor och tjänster.

Reklamationstiden inom EU är minst två år

Inom EU har du, enligt ett EU-direktiv, minst två år på dig att reklamera. I vissa EU-länder har dock du ännu längre tid på dig:

 • Sverige: 3 år, (vid arbete på fast egendom: 10 år)
 • Island och Norge: 5 år om varan du har köpt har en förväntad livslängd längre än två år, i övriga fall: 2 år.
 • Nederländerna: Reklamationsrätten baseras på varans förväntade livslängd, men minst 2 år
 • Skottland: 5 år oavsett vara
 • Irland, England, Wales och Nordirland: 6 år

Vilka fel kan jag reklamera?

Du kan reklamera alla fel som visar sig på en vara. Men säljaren ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga att felet funnits i varan redan när du tog emot den. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. 

Ett fel som beror på vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande kan säljaren inte hållas ansvarig för.

Fel som visar sig inom sex månader efter det att varan levererades förutsätts ha funnits vid leveransen om inte annat visas. Om felet visar sig först senare måste konsumenten kunna bevisa att felet funnits redan vid leveransen, det vill säga att det är ett så kallat ursprungligt fel.

Varan måste inte vara trasig för att vara felaktig

Varan behöver inte vara trasig för att det ska ses som ett fel. En soffa som levereras i fel färg, eller en regnkappa som inte är vattentät är också felaktig eftersom den inte överensstämmer med det du har köpt, alternativt inte är lämpad för det ändamål den i allmänhet används för.

Tänk på att om du reklamerar en vara som inte har ett ursprungligt fel, kan du ha ett ansvar för kostnaden för undersökningen.

Detta kan du kräva vid fel på vara eller tjänst

Vid ursprungligt fel på varan eller tjänsten kan du kräva följande:

 • Avhjälpande, det vill säga att säljaren rättar till felet
 • Omleverans, vilket innebär att du får en ny likvärdig vara
 • Prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet
 • Hävning av köpet, vilket betyder att du får pengarna tillbaka
 • Att hålla inne med betalning
 • Skadestånd, vilket är ersättning för merkostnader du fått på grund av felet.

Säljaren har rätt att försöka åtgärda problemet

Säljaren har i första hand rätt att försöka åtgärda problemet. Vid köp av varor innebär det att säljaren ska ges möjlighet att laga varan eller leverera en annan likvärdig vara. Vid fel i tjänster måste du ge säljaren en möjlighet att rätta till felet.  Du kan alltså inte kräva en hävning och dina pengar tillbaka utan att först ge säljaren en chans att ordna det som är fel.

Felet måste vara av väsentlig betydelse för dig för att få häva köpet

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av väsentlig betydelse för dig, alternativt att säljaren försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas. Om du fått merkostnader på grund av felet kan du ha rätt att få ersättning för dessa, så kallat skadestånd. Det är viktigt att du kan bevisa vilka kostnader du haft med exempelvis kvitton.

Vid fel har du rätt att hålla inne betalning som säkerhet för dina krav, men tänk på att du endast får hålla inne med så stor del av betalningen som motsvarar felet.

Om du har rätt att häva köpet ska du få pengarna tillbaka. Vid en hävning är huvudregeln att du ska få tillbaka dina pengar på samma sätt som du betalade. Betalade du med kort eller kontant ska du alltså inte behöva nöja dig med ett tillgodokvitto eller presentkort.

Du har ett starkare skydd de första sex månaderna

När du köper en vara har du ett extra starkt konsumentskydd de första sex månaderna. Fel som visar sig inom denna tid ses enligt lagen som ursprungliga fel, alltså fel som säljaren ansvarar för. Säljaren måste inom dessa sex månader bevisa att felet inte fanns i varan när de sålde den för att kunna säga nej till din reklamation.

När det har gått mer än sex månader går bevisbördan över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva något av säljaren. Det finns ingen sexmånadersregel vid köp av tjänst.

Du ska bevisa att det finns ett fel

Oavsett när du reklamerar är det du som måste kunna styrka att det faktiskt finns ett fel. Detta kan du göra på olika sätt beroende på vilken typ av fel det handlar om.

Om du exempelvis köpt en ny mobil som inte startar behöver du låta säljaren undersöka felet. Om du köpt en soffa som levereras med fel färg kan det räcka med att skicka en bild. Men du behöver kunna visa att färgen inte stämmer överens med exempelvis din orderbekräftelse eller den annons säljaren använder sig av.

Om du och säljaren inte är överens

Om du och säljaren inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Lyssna på Hallå konsuments podd om vad ARN kan hjälpa till med

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. Det måste ha gått 30 dagar utan svar från företaget innan du kan anmäla. Om du anmäler tidigare än så kommer ARN att avslå din anmälan.

Om du handlat av ett företag i ett annat EU-land

Om du har handlat av en säljare i ett annat EU-land, Norge eller Island finns möjlighet att få hjälp genom ECC-nätverket, som du når via Konsument Europas webbplats.

Kom ihåg att du behöver klaga till säljaren först. Ta gärna hjälp av vår klagoguide: Gå till klagoguiden