Bestrida felaktig faktura

Ibland gör företag misstag då de skickar ut fakturor, vilket gör att du som konsument kan få en felaktig faktura. Antingen kan det vara fel på hela fakturan eller på delar av den. Börja alltid med att kontakta företaget och påtala felet.

Om du bestrider en faktura är det viktigt att kontakta företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat. Det går lika bra att bestrida via mejl som med brev. Om du väljer brev kan du välja att skicka brevet rekommenderat för att få ett kvitto på försändelsen. Kom ihåg att spara en kopia på ditt bestridande.

I meddelandet till företaget ska du uppge dina kontaktuppgifter och även ange nummer, belopp och datum på den faktura som du anser är felaktig. Om du har möjlighet kan du bifoga en kopia på fakturan i ditt meddelande, men spara alltid originalet själv. Ange också anledningen till varför du inte tänker betala.

Tänk på att om endast en del av fakturan är felaktig kan du bestrida den delen, men du måste betala för de delar som stämmer.

Om du är osäker på hur du ska formulera dig finns det en mall som du kan använda för att bestrida.

Mall för att bestrida faktura

Du behöver inte bestrida en påminnelse

Om du får en påminnelse på en faktura som du redan har bestridit behöver du inte bestrida påminnelsen. Det räcker att protestera mot det första betalningskravet.

Om ärendet går vidare till inkasso

Även om du har bestridit en faktura kan det hända att företaget lämnar över kravet till ett inkassoföretag. Då får du ett nytt betalningskrav, denna gång från inkassoföretaget. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen, med fördel via mejl.

Du är inte skyldig att betala bara för att ett inkassoföretag kräver dig på pengar. Många inkassoföretag undersöker inte kravet förrän en konsument bestrider det. Det är företaget som kräver dig på pengar som ska bevisa att du är skyldig att betala. Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett felaktigt krav från ett inkassoföretag.

Om företaget skickar ärendet till Kronofogden

Kronofogden gör ingen bedömning om kravet är riktigt eller inte, vilket gör att du kan bestrida krav även från Kronofogden. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning.

Läs mer om vad du kan göra om du har fått ett brev från Kronofogden

Ta hjälp av konsumentvägledningen

Om det finns kommunal konsumentvägledning där du bor kan du vända dig dit för att få kostnadsfri vägledning om hur du bestrider en faktura. 

Ta reda på kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun

Från faktura till anmärkning

Läs mer om hur fakturor, inkassokrav och betalningsanmärkningar hänger ihop hos Datainspektionen