Tillgänglighetsredogörelse för hallakonsument.se

På den här sidan beskriver vi hur hallakonsument.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är Konsumentverket som står bakom webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan rapportera brister som du upptäcker till oss.

Du kan framföra synpunkter till oss

Vi arbetar kontinuerligt med webbtillgänglighetsanpassning av Konsumentverkets webbplatser. Den här versionen av hallakonsument.se kommer att stängas ner i november 2020 och ersättas av en ny. Att webbplatsen bara kommer att finnas kvar i lite mer än en månad efter att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service träder i kraft, innebär att den inte fått samma översyn av webbtillgängligheten som våra övriga webbplatser. Vi har tvingats prioritera. Om du upptäcker webbtillgänglighetsproblem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav i något avseende, kan du meddela oss detta. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med synpunkter på tillgängligheten på hallakonsument.se

Du kan begära att få information tillgänglighetsanpassad

Om du behöver information från hallakonsument.se i något annat format till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med en begäran att få material tillgänglighetsanpassat

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet till DIGG på deras webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är lanserad i sin nuvarande form 2015. Förvaltning har skett löpande under åren efter lanseringen. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.0 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A-AA nivå. Brister redovisas nedan under rubriken ”Hur tillgänglig är webbplatsen?”.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har inte varit lika högt prioriterad tillgänglighetsmässigt under det senaste året eftersom vi prioriterat tillgänglighetsanpassningen på den nya versionen av Hallå konsument som kommer lanseras i november i år.
På webbplatsen finns följande brister som vi känner till:

Access keys

Access keys eller genvägar via kortkommandon är inbyggda på webbplatsen. Vid granskning med verktyg för webbtillgänglighetsöversyn får vi upp varning om att access keys kan stå i konflikt med utrustning för tillgänglighetsanpassning hos enskilda användare.

Åtgärd: Vi kommer inte att använda den typen av genvägar på den nya webbplatsen.

Formulär - Flygkalkylatorn saknar knapp i formulär

Formulär i flygkalkylatorn saknar knapp för att gå vidare i de olika stegen innan du gjort ett val.

Åtgärd: I den nya versionen av flygkalkylatorn som lanseras i november finns knapp synlig hela tiden.

Färgkontrast inte tillräckligt hög

Tunn text mot bakgrund möter inte kontrastkravet. Vissa rubriker möter inte kontrastkravet mot bakgrund i ”active state”.

Åtgärd: Vi säkerställer kontrastkraven på den nya webbplats som vi lanserar i november.

Pdf-filer från annan organisation saknar korrekt taggning

Vi använder, och länkar till, dokument från annan organisation som vi inte har möjlighet att ändra i. De dokumenten har felaktiga PDF-taggar.

Åtgärd. Ingen.

Rubriker kan ha felaktig struktur

Vissa sidor och sidtyper kan ha felaktig semantisk struktur. Det innebär att en huvudrubrik inte alltid följs av en underrubrik markerad i rätt nivå.

Åtgärd: Vi har tagit hänsyn till kravet för korrekt semantisk nivå på den webbplats vi lanserar i november.

Synlig fokusmarkering på klickbara element

Vissa länkar får inte visuell markör eller blir korrekt tydliggjorda när de är i fokus. Det kan leda till att det är svårt för en användare att se vad som faktiskt är i fokus på webbplatsen.

Åtgärd: Vi har byggt bort den typen av problem på den nya webbplatsen som vi lanserar i november.

Validering av kod - HTML som inte validerar

Vid en genomsökning av sidorna på webbplatsen ser vi att det finns en mängd fel vad gäller HTML som inte följer standard och därmed inte validerar.

Åtgärd: Vi har varit vaksamma på den typen av problem när vi utvecklat den nya webbplatsen. Den nya webbplatsen som lanseras i november kommer ha färre problem av den typen.

Validering av kod - CSS som inte validerar

En CSS-fil som finns länkad till från ett stort antal sidor på webbplatsen är inte korrekt enligt W3C:s standard och därmed inte validerar.

Åtgärd: Vi har varit vaksamma på den typen av problem när vi utvecklat den nya webbplatsen. Den nya webbplatsen som lanseras i november kommer inte ha den typen av problem.

Hur har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen har granskats genom interna tester med stöd av två av varandra oberoende webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet.