Ångerrätt

Här kan du läsa en transkriberad version av samtalet i poddavsnittet "Ångerrätt".

Här hittar du podden i orginalformat

INTRO: Du lyssnar på Hallå konsument-podden. Har du försökt ångra ett abonnemangsavtal för telefoni, tv eller bredband, men stött på problem? Mattias Grafström, vd på konsumentbyrån Telekområdgivarna, förklarar vad som gäller och vad du kan göra om du ångrar dig. Jag heter Frida Flodkvist.

FRIDA: Hej Mattias, välkommen!

MATTIAS: Tack

FRIDA: Om jag tecknat ett abonnemangsavtal för bredband, tv, fast telefoni eller mobiltelefoni - får jag ångra mig då?

Mattias det korta och enkla svaret är ja om du är konsument och om det har ingåtts utanför en affärslokal. Men sen så krockar juridiken och verkligheten rätt ofta så jag skulle kunna svara på den frågan i en halvtimme.

FRIDA: Ok, så man får ångra sig om man tecknar avtal utanför en butik?

MATTIAS: ja, precis. Till exempel om du ingår avtal via telefonförsäljning eller om du handlar på internet eller om det står någon och säljer något ute på allmän plats i gatumiljö. Så har du ångerrätt enligt lag.

FRIDA: Hur länge då?

MATTIAS: 14 dagar normalt, från det att du ingår avtalet. Ibland kanske du beställer någon hårdvara som du får hemskickad och då börjar ångerrätten räknas från när du hämtar ut den. Men de vanligaste fallen på det här området blir ju, eftersom det är tjänster, från det att du ingår avtalet.

FRIDA: Men om man har köpt en mobil samtidigt som man tecknar ett mobilabonnemang, börjar ångerrätten gälla när man får hem mobilen eller blir det olika ångerrätt?

MATTIAS: Där har du en av de frågor som inte är helt klara då men om man läser direktiven från EU och den tolkning som gjorts av dem då verkar det som att man tittar på vad som är huvudprodukten när man räknar ångerrätten. När man ser på mobiltelefoni är de flesta som ingår avtal om mobiltelefoni och mobil främst ute efter mobilen. Det är huvudskälet till att du köper en mobil och talar det för att ångerrätten ska börja räknas när du får den för hela det här paketköpet. Men å andra sidan om man köper någon mer osexig produkt som ett bredbandsmodem, då man inte bryr sig om vilket bredbandsmodem man får, då är det tjänsten som är huvudprodukten och då talar det mer för att det är tjänsten som ska vara utgångsdatum för den här tiden. Men som sagt, det finns inte något helt klarlagt här men det är väl ungefär så man skulle spekulera just nu, utan att det finns några bättre fall på det.

FRIDA: Om ångrar bara köpet av mobilen men vill ha kvar abonnemanget, går det att ångra den ena delen då?

MATTIAS: Det beror på lite hur avtalet ser ut. Det kan ju hända att du måste lösa ut, eller den kan vara en bindningstid på abonnemanget som gör att du kanske måste ångra allting eller inget. Det kanske är sammanknippat på ett sådant sätt att du inte kan välja och vraka. Det kan vara lite olika beroende på hur avtalet är utformat

FRIDA: Ok, men om man gick in i en butik och tecknade abonnemanget, har jag ångerrätt då?

MATTIAS: Nej, det har du inte om du inte blir väldigt inlockad i butiken. Så att någon kanske går ut ur butiken och hämtar in dig i butiken för att ingå avtal. Till exempel så har det förekommit i gallerior. Det har vi sett fall på. Annars har du inte ångerrätt i butik. Däremot finns det dem som erbjuder öppet köp. Och många konsumenter tror att det är lag på det men det är det ju inte. Utan öppet köp är helt frivilligt för den som säljer att erbjuda och de kan också sätta upp villkoren för det. Så man måste vara väldigt noga med att titta på under vilka förutsättningar det här öppna köpet gäller. För att där kan du till exempel ställa som krav att du inte får öppna förpackningen för då försvinner det öppna köpet, vilket man inte kan göra med ångerrätt. Där har du ju rätt att öppna och kontrollera varan. Men för öppet köp kan dom sätta upp sådana regler. Och därför måste man vara väldigt noga med att ta titta på vad som gäller om man vill utnyttja öppet köp. 

FRIDA: Varför är det skillnad på ångerrätt i butik och på distans?

MATTIAS: Ja, det är EU regler från grunden som vi har tagit in i svensk rätt och andra länder. Det är för att man ska kunna ångra för att man inte har haft möjlighet att kontrollera en vara. När du är i butiken har du chans att titta på varan och känna hur den känns, vilket du inte har om får varan hemskickad.

FRIDA: Vissa som har tackat ja till abonnemang över telefon har kontaktat Hallå Konsument och berättat att de känner sig lurade. De har fått något erbjudande om att kunna ringa billigare men när fakturan kommer från det nya bolaget så har det blivit dyrare än innan. VI ska lyssna på ett exempel:

MATTIAS: Hej Hallå konsument. Jag har blivit uppringd av en telefonförsäljare som sa att min nuvarande telefonoperatör ska sluta med fasta telefonabonnemang och att de har tagit över. Säljaren tyckte att jag skulle byta till ett seniorabonnemang som skulle bli billigare. Jag trodde på säljaren och tackade ja. De visade sig vara lögn att min nuvarande operatör ska sluta och det nya abonnemanget blev dyrare än innan. Jag vill behålla min nuvarande leverantör. Hur ska jag göra för att stoppa flytten av abonnemanget och stanna kvar hos min gamla operatör.

FRIDA: Mattias, vad kan konsumenten göra i det här läget?

MATTIAS: Det här är ju ett sådant fall som jag pratade om inledningsvis där verkligheten och juridiken kommer i kontakt med varandra väldigt nära och där det krävs att ett antal frågor utreds för att man ska kunna svara på frågan. Till att börja med, om den här berättelsen stämmer så har det ju inte ens ingåtts ett giltigt avtal därför att det har ingåtts under felaktiga förutsättningar. Då finns inget giltigt avtal. Och då kommer fråga två, vad går då att bevisa. Kan konsumenten bevisa att hon blivit inlurad i avtalet genom att de har sagt att de är från en annan operatör och de erfarenhet jag har utifrån de ärenden vi får in så tror jag inte att hon kommer kunna få det bevisat. För sannolikt finns det inte inspelat på den inspelning som görs vid avtalet. Utan de brukar bara spela in slutdelen och det kan ju ha sagts innan och då kommer hon inte kunna bevisa det. Och då är det möjligt att operatören kan anses kunna bevisa att det finns ett giltigt avtal. För de har spelat in när man är väldigt tydlig på slutet och konsumenten tydligt säger ja till ett antal frågor och kanske läser upp sitt personnummer. Förutsatt att det är så, vilket inte är helt ovanligt, så skulle operatören säkert få rätt om det prövades för då har de ett starkare bevisläge. Men då kommer nästa fråga in, här nämns ingenting om information om ångerrätt till exempel. Har operatören inte informerat om ångerrätt så har man ångerrätt i upp till ett år. Det skulle man kunna åberopa här. I första hand ska man skriva till operatören och skriva att i första hand anser jag att det inte finns ett giltigt avtal, jag har blivit lurad. I andra hand vill jag utnyttja min ångerrätt som jag har enligt lag. Och för att trycka på och slippa den här nummerflytten eller försöka undvika den som man inte vill ha så kan man också skriva att för det fall ni flyttar mitt nummer, trots att jag nu begärt att ni inte ska göra det, så kommer jag kräva ersättning för alla kostnader som jag orsakas av. Så att man skriver det så att man har bevisning. För en del ringer till operatören och klagar på det man tycker är fel. Men då har man inte heller skapat sig någon bevisning. Då är man där igen att man måste bevisa det man har sagt och gjort för att kunna få rätt sedan. Att ha rätt och få rätt är två väldigt olika saker.

FRIDA: Du sa att man kan få det prövat. Var gör man det?

MATTIAS: Det enklaste är om man slipper få det prövat. Att man skriver till operatören och löser det på det sättet. I andra hand kan man komma till oss på Telekområdgivarna så kan vi försöka bidra till en lösning. Väldigt mycket löser sig utan att vi behöver ingripa särskilt mycket. Men i sista hand, om det inte går att hitta en lösning, är det ju Allmänna reklamationsnämnden som är bra att vända sig till eftersom det är en myndighet som kostnadsfritt prövar den här typen av fall.

FRIDA: Du har nämnt det här med inspelningar, hur går det till?

MATTIAS: Det är ju vanligen för att, när de ringer upp en konsument och ska sälja någonting, då är det ju operatören som har bevisbördan att det ingåtts ett avtal. Enda sättet att bevisa det när det är ett muntligt avtal är då att spela in det. Så därför är det så man vanligtvis gör. Även som konsument har man ju faktiskt rätt att spela in samtalet. Alla som deltar i ett samtal har rätt att spela in det men man får inte spela in ett samtal som man själv inte är med i. Så det är helt lagligt att spela in samtal som man själv deltar i. Det här brukar operatörerna göra för att styrka att det finns ett giltigt avtal. Man kan utgå ifrån att säljsamtal spelas in men de brukar alltid säga att nu börjar jag spela in här en bit in i samtalet. Och det är då själva avtalsslutet görs och det är då den viktigaste informationen ska finnas med för båda parter. Och då är det viktigt som konsument att få in det som är viktigt för en själv. Så att man inte svarar ja på alla frågor utan också trycker på sådant som är viktigt att få med i inspelningen.

FRIDA: Har man rätt att få ut den där inspelningen sedan?

MATTIAS: Man kan alltid begära ut den men det finns ingen direkt legal skyldighet för operatören att lämna ut den i ett första skede. Utan det är ju mer om det skulle gå till domstol och de skulle begära in en ljudfil men operatören står och faller med att det här styrker avtalet så att de får problem att vinna en tvist om de inte har en ljudfil. Och därför brukar man kunna få ut den. Och där tycker jag att man ska stå på sig och kräva att man ska få ut den. Annars finns det inte ett giltigt avtal helt enkelt.

FRIDA: Avslutningsvis, vilka är dina tre bästa råd kring ångerrätt. Vad är bra att känna till som konsument utifrån de frågor som ni får?

MATTIAS: Till att börja med, ta reda på om du har ångerrätt eller inte. Och skilja på ångerrätt och öppet köp, som är helt olika saker. Sen för det fall man ångrar sig, att göra det skriftligt eller om man gör det muntligt att man begär att få en skriftlig bekräftelse eller att man spelar in det så att man kan bevisa att man har ångrat sig. Sen är det bra att göra det så fort som möjligt när man har bestämt sig för att ångra sig, så att man inte väntar in i det sista. Utan har man bestämt sig så är det lika bra att göra det så fort som möjligt så att det inte kan bli någon diskussion om att man har ångrat sig för sent eller så. Och är det så att man köper någon hårdvara, en mobiltelefon, dator eller något sådant, så använd den så lite som möjligt. För att det är sådan som du kan bli betalningsansvarig för om det sjunker i värde på grund av din användning.

FRIDA: Tack så mycket, Mattias!

MATTIAS: Tack.

FRIDA: Har du ett konsumentproblem som gäller ångerrätt kring abonnemang för telefon, bredband och tv och vill ha vägledning då kan du kontakta Hallå konsument på telefon 0771-525 525 eller Telekområdgivarna på 08-522 767 00. Mer information finns på Hallakonsument.se och på telekomradgivarna.se. Tack för att du har lyssnat.