Öppna data

Med Konsumentverkets öppna data kan du ta del av myndighetens statistik. Det är fritt att använda informationen.

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

I dagsläget erbjuder Konsumentverket öppna data om de frågor som kommer in till upplysningstjänsten Hallå konsument.

Mer om vår öppna data på Konsumentverkets webbplats

Hjälpte artikeln dig?