Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om offentlighetsprincipen, personuppgiftslagen och hur vi hanterar de personuppgifter som vi får in till Hallå konsument när du kontaktar oss.

Hallå konsument lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information du skickar till oss blir en allmän handling och den som vill kan begära att få ut informationen. Undantaget är om uppgifterna är av sådan typ att de faller under offentlighets- och sekretesslagen. Tänk därför på vilken information du väljer att skicka in till oss.

När du ringer till oss ser vi ditt telefonnummer, men vi sparar det inte. Ditt telefonnummer sparas bara om du vill att vi ska återkomma till dig och/eller du har godkänt det.

Behandling av personuppgifter i vårt frågeforum

Nedanstående gäller för personuppgifter och innehåll i vårt frågeforum. 

För att skriva inlägg eller kommentera i vårt forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att:

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Du lämnar ut din e-postadress till Konsumentverket att lagras och användas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).
 • Konsumentverket har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.
 • Konsumentverket lagrar din IP-address för att kunna felsöka och motverka missbruk
 • Konsumentverket har rätt att för internt bruk använda ditt namn och e-post för att göra slagningar i befintliga egna databaser så som uppföljningsverktyg och andra för verksamheten relevanta och tillgängliga databaser.
 • Konsumentverket förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.
  Här hittar du mer information om Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du vill ta bort dina uppgifter från vårt frågeforum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Det här gäller för innehåll i vårt frågeforum

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

 • Personer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.
 • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
 • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.

När du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär, i vårt frågeforum eller andra e-tjänster så innebär det att du godkänner att Hallå konsument lagrar dina uppgifter i syfte att Hallå konsument ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga.

Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att en gång per kalenderår begära ut information om de personuppgifter som behandlats om dig hos Hallå konsument. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter om dig rättade enligt 28 § Personuppgiftslagen. Begäran ska vara skriftligt undertecknad och skickas till:

Hallå konsument
Box 48
65201 Karlstad

För frågor kan du vända dig till Konsumentverket (organisationsnummer 202100-2064), telefon 0771-42 33 00 eller kontakta oss per e-post: konsumentverket@konsumentverket.se.

Mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats

 

Tipsa om sidan