Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Får jag inte ny garanti när varan byts ut?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej
Jag har en symaskin med 5-års garanti. Nu har jag inom garantitiden lämnat in den för samma fel. Har jag rätt till ny vara eftersom de lagar den för tredje gången inom garantin, eller gäller reklamationsrätten på 3 år?

Therese

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Therese,

Tack för din fråga!

Ja, under förutsättning att det är samma fel du lämnat in symaskinen för alla tre gångerna kan du ha rätt att kräva en omleverans eller att få häva köpet om felet är väsentligt. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt reklamationsrätten i konsumentlagstiftningen.

Det är frivilligt för företag att lämna garanti. Det innebär att garantier kan se olika ut, att de kan täcka in olika saker och vara olika långa. Det är alltså okej för företag att inte lämna någon garanti alls. Kontrollera villkoren för att se vilka krav du kan ställa på företaget som utfärdat garantin.

Läs mer om reklamationsrätt och garanti här


Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kommer du inte överens med företaget som utfärdat garantin kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor