Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Får företaget förlänga mitt avtal automatiskt?

Lyssna

Fråga från konsument:

Fick en faktura som gäller parkeringsplats som vi hyr. Platsen kommer vi inte behöva i fortsättningen och begärde att avsluta. Fick tillbaka att eftersom den är inte uppsagt 3mån innan så måste vi betala 12månader till. Har varit i kontakt med bolaget och försökt att lösa detta utan framgång.
Har begärt underlag när avtalet har undertecknats och om de har meddelat oss enlig https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20141449-om-konsumentskydd-vid-automatisk_sfs-2014-1449 i god tid.
Vi har ej fått detta info eller underlag, hur går jag tillväga behöver hjälp.

Shaban Pupovci

Svar:

Hanna
Hanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Shaban,

Det finns vissa undantag för när lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning inte gäller.

Eftersom det finns särskilda regler om avtalsförlängning för bostadsarrende i Jordabalken är lagen inte tillämplig vid hyra av bostad. Samma sak gäller när det är parkering som omfattas av reglerna i hyreslagen.

Du kan därför inte kräva att bolaget ska skicka ut en skriftlig påminnelse en månad innan du behöver säga upp ditt avtal. Du får därför undersöka villkoren i ditt hyresavtal för att se hur din uppsägningstid ser ut för din parkering.

Om du behöver hjälp att undersöka ditt avtal
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan ha möjlighet att vända dig för mer information och stöd. De kan i vissa fall tolka avtal och hjälpa till i kontakten med företaget. Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Hanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Varför har vi denna lag då??? är min nästa fråga gäller inte den?

shaban

Svar:

Hanna
Hanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Shaban,

Lagen gäller i de flesta fall, men som jag skrev ovan finns det undantag. Parkering som omfattas av reglerna i hyreslagen är ett sådant undantag.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor