Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Solcellsleverantören kan inte leverera

Lyssna

Fråga från konsument:

Vi har tecknat ett avtal gällande solcellsanläggning. När vi skrev på avtalet skulle vi få installation före sommaren. Vi har fick ett preliminärt datum juni. Efter att själva ha fått kontakta företaget flera gånger så har vi nu fått svaret att de inte kan leverera avtalade solpaneler från den leverantör som vi har valt. Vi har själva tagit reda på att rätt paneler finns hos en grossist i Norge, men företaget vill inte köpa från dem då de får betala ett högre pris. Vi har nu att välja på att byta till andra paneler med kortare garantier, vänta på en oviss, lång, leveranstid eller betala mer för att få rätt paneler. Vad har företaget för ansvar att leverera enligt avtal. Vi har inget tyvärr inget sista leveransdatum inskrivet i avtalet då företaget ville återkomma med tid för installation, men kan de vänta hur länge som helst? Det står i avtalet att fullständiga villkor finns på deras hemsida, men där kan jag inte finna någonting.

Pernilla Starck

Svar:

Hanna
Hanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Pernilla,

Om företaget inte levererar och/eller installerar solceller inom tiden ni avtalat har du i första hand rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet.

Hävning vid försening av stor betydelse
Du kan ha rätt att häva avtalet om förseningen är av stor betydelse. Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte är skyldig att betala och företaget är inte skyldiga att leverera. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig, eller av väsentlig betydelse som det står i lagen.

Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

Läs mer om problem efter köp av solceller här

Täckningsköp
Väljer du att köpa varan någon annan stans, och tvingas betala ett högre pris, har du möjlighet att kräva ersättning för mellanskillnaden av företaget som inte levererade varan. Det kallas för att göra ett täckningsköp. För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Hittar du inte en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en vara som är likvärdig. En vara ses ofta som likvärdig om den har motsvarande kvalitet, funktioner och pris.

Tänk då på att du måste ha skriftligt underlag på att du har försökt att komma överens med företaget innan du väljer att häva avtalet och göra ett täckningsköp. Du kan behöva stå för kostnaden till en början och sedan kan kräva ersättning från företaget. Om företaget nekar dig ersättning kan du ta ärendet vidare för prövning. Det är alltså inte säkert att du kan få mellanskillnaden tillbaka.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor