Frågor och svar | Kategori: Bostad och hantverkare

Vilket ansvar har hantverkaren att informera om han anser att det är ett tilläggsarbeten?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej! Har råkat ut för en vattenskada och återställningsarbetena är ganska omfattande. Hantverkaren har tillsammans med försäkringsbolaget kommit överens om ersättning för återställningsarbetena. Alla arbeten vad gäller ytskikt mm blir inte precis lika tidigare. Vi har vi kommit överens med hantverkaren att göra vissa förenklingar och även vissa fördyringar.
Några saker har han muntligt meddelat oss tilläggspris för att utföra och även via SMS ,vilket vi också accepterat. Kan han i efterhand komma och kräva ytterligare ersättning för förändringar trots att han inte nämt det tidigare?

Sven

Svar:

Erika
Erika
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Sven

Hantverkaren kan ha rätt till pristillägg om hen har utfört nödvändiga tilläggsarbeten eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Om hantverkaren har upptäckt att det kommer krävas tilläggsarbeten så ska du dock först kontaktas och informeras om detta.

Huvudregeln vid tilläggsarbeten är att näringsidkaren i så fall ska underrätta dig och begära dina anvisningar innan något arbete får utföras. Gör de inte detta har de inte heller rätt till betalning för arbetet.

Vad innebär tilläggsarbete
För att det över huvud taget ska bli aktuellt med tilläggsarbeten krävs det att arbetet inte kan anses vara omfattat av huvuduppdraget. Vad som ska anses omfattas av uppdraget bestäms av avtalet. Är avtalet skrivet på så sätt att uppdraget är att uppnå ett visst resultat kan man argumentera för att allt som krävs för att uppnå det resultatet ingår i tjänsten. Är avtalet utformat på så sätt att varje delmoment är specificerat bör generellt sett allt utöver vad som specificerats utgöra tilläggsarbete.

Om du och företaget inte kommer överens
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats 

Vänligen

Erika
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor