Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Fel på cykelbatteri

Lyssna

Fråga från konsument:

Har köpt elcyckel hos Biltema. Nu är batteri trasigt, går ej att ladda, Har haft kontakt med deras verkstad som uppger att dom ej kan reparera. Nya batteri finns ej att anskaffa. Har även tillskrivit Biltemas kundtjänst som uppger att pandemin+fraktproblem medfört att dom inte kan skaffa batteri. Frågan är vad gör jag?

Bill Nordström

Svar:

Julia
Julia

Hej Bill,

Du som privatperson har tre års reklamationsrätt på så kallade ursprungliga fel.

Reklamation
Om det är fel på cykeln har du rätt att reklamera den, alltså klaga på felet. Du kan reklamera ursprungliga fel, alltså fel som fanns redan när du köpte den. Ett fel behöver inte visa sig direkt i samband med köpet, utan det kan vara så att det visar sig först efter en tid.

För fel som är ursprungliga kan du i första hand begära att företaget exempelvis åtgärdar felet, vilket betyder en reparation av din cykel eller en omleverans till en annan likvärdig cykel.

Om det inte är möjligt för företaget att laga batteriet på din cykel kan det blir aktuellt med en omleverans till en annan likvärdig cykel, alternativt att ett annat företag kan byta ut batteriet. Om det inte möjligt att varken reparera cykel eller få en annan likvärdig cykel kan du ha rätt att häva köpet, vilket betyder att du lämna tillbaka cykeln och får tillbaka dina pengar.

Läs mer om dina rättigheter i vår artikel Reklamera fel på vara

Om du inte redan har gjort det är det även bra att du klagar skriftligen till företaget, exempelvis via mejl.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats
Vänligen

Julia

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor