Frågor och svar | Kategori: Fordon

Har jag reklamationsrätt om jag säljer bilen vidare?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej!
Köpte en beg bil av bilfirma och efter 1 månad sålde jag den till min bror, frågan är om dykt upp problemet tel ex oljelakage så har jag rättighet att kontakta företaget som jag köptes bilen ifrån?
MvH Johan
MvH

Johan

Svar:

Jenny
Jenny
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Johan,

Ja, du bör kunna reklamera fel till företaget även om du sålt bilen vidare till din bror. Skulle företaget neka kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få det prövat.

Här kan du läsa mer om reklamationsrätt​​​

Läs mer om vad som krävs för att ARN ska kunna pröva ditt ärende här

Vägledande dom
Det finns även en dom från Högsta domstolen (HD) som gav andrahandsköpare av hus rätt att överta reklamationsrätten. Fallet gav dem rätt att klaga till den entreprenör som byggt huset. Domen från HD är prejudicerande, vilket innebär att den ger vägledning om hur liknande fall ska bedömas.

Utifrån denna vägledande dom skulle din bror som andrahandsköpare kunna klaga på felet till företaget. Men eftersom domen från HD handlar om husköp är det inte säkert att man skulle se ett köp av bil, eller någon annan vara, på samma sätt. I praktiken är det bara en domstol som kan avgöra om det går eller inte.

Domen går att begära ut i sin helhet via domstol. Uppge målnummer T916-13.

Du kan läsa mer om att begära ut en dom på Sveriges domstolars webbplats

Tips om hållbar konsumtion
Vi på Hallå konsument har ett uppdrag att ge vägledning i hållbar konsumtion. Bra tips och information finns på vår webbplats: Miljö och hållbarhet

Vänligen

Jenny
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor