Frågor och svar | Kategori: Resor

Kan vi få kompensation i efterhand av SAS nu när EU-domen kommit om pilotstrejken?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej,

Vi nekades kompensation av SAS pga pilotstrejken 2019. Jag har sett att det kommit en EU-dom om strejken, innebär det att vi kan få kompensation nu i efterhand?

Stefan och Carin

Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Stefan och Carin,

Precis som ni skriver har EU-domstolen meddelat ett förhandsavgörande gällande SAS pilotstrejk som varade mellan 26 april och 2 maj 2019.

Här kan ni läsa EU-domstolens dom (mål C-28/20)

Begäran om att EU-domstolen skulle meddela förhandsavgörande skickades av en Attunda tingsrätt i ett mål som gällde strejken. I det målet har SAS nu medgett talan.

Här finner ni pressmeddelandet från Attunda tingsrätt

Eftersom strejken nu inte bedömts vara en extraordinär omständighet kan ni ha rätt till kompensation enligt EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

Särskilda rättigheter för flygpassagerare inom EU 
EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter gäller:

  • när du flyger från en flygplats inom EU.
  • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.
När en flygning omfattas av EU-förordningen har ni särskilda rättigheter om er flygning ställs in, försenas eller om ni nekas ombordstigning.

Då ni beskriver att resan uteblev i ert fall tolkar jag det som att resan ställdes in av SAS på grund av strejken. Utgångspunkten då ert flyg ställs in är att ni bland annat har rätt till kompensation.

Här finner du mer information om dina rättigheter vid inställt flyg

Särskilt om rätten till kompensation enligt förordningen
Rätten till kompensation enligt EU-förordningen är ett standardiserat belopp ni kan ha rätt till som ersättning för tidsspillan. Kompensationsbeloppet varierar mellan 250 till 600 EUR per passagerare. Hur stor kompensationen kan vara i ert enskilda fall beror på längden på flygningen.

Använd dig gärna av vår flygkalkylator för att se vad du kan ha rätt till för din bokning

Om inställning av flyget beror på extraordinära omständigheter, alltså omständigheter utanför flygbolagets kontroll som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, är flygbolaget däremot inte skyldiga att betala kompensation. Om en viss omständighet är extraordinär eller inte är en prövning från fall till fall.

Enligt en tidigare dom i Högsta domstolen i Sverige krävs det även att den första reklamationen gjordes till flygbolaget inom ”skälig tid” efter det att ditt flyg ställdes in. Att klaga inom två månader har ansetts vara inom skälig tid.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter vid inställt eller försenat flyg

SAS pilotstrejk
Som jag nämnde ovan har SAS nyligen medgett talan i tingsrätten och därmed gått med på att betala kompensation till passagerarna i den tvisten. Det innebär att passagerare som nekats kompensation med hänvisning till att strejken utgjorde en extraordinär omständighet, kan anses ha fått en felaktig bedömning tidigare.

Om ni reklamerade till SAS och krävde kompensation inom skälig tid 2019, det vill säga inom två månader efter att flygningen ställdes in, kan ni ha rätt till kompensation nu i efterhand.

Vad du kan göra härnäst
Kontakta SAS igen. Gör det via mejl eller på något annat sätt som gör det möjligt att spara kopior på er korrespondens. I ditt meddelande till SAS kan du sända med kopior på er bokningsbekräftelse och den reklamation som ni sände i anslutning till det inställda flyget 2019.

Här hittar du olika kontaktvägar till SAS

Här hittar du SAS kontaktformulär

Om ni använder något av kontaktformulären är det bra om ni tar en skärmdump innan ni sänder in ert krav.

Om ni stöter på problem vid er reklamation är ni välkomna att återkomma till oss på Hallå Konsument för tips och information eller undersöka om det finns kommunal konsumentvägledning där du bor.

Här kan du söka efter eventuell konsumentvägledning i din kommun 

Allmänna reklamationsnämnden
För att Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ska kunna pröva ett ärende krävs det att en anmälan görs inom ett år från den första reklamationen. Det är därför inte säkert att ARN kan pröva ärendet om ni och SAS inte kommer överens. Det är något ni kan kontakta ARN för mer information om.

Här kan du läsa mer om ARN

Om ARN inte kan pröva ärendet kvarstår möjligheten att gå till domstol i det fallet ni och SAS inte kommer överens.

Här kan du läsa mer om att driva ärende i domstol

Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor