Frågor och svar | Kategori: Fordon

Vad gäller om inte p-boten satt på rutan?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej, om man får en hem en faktura från ett parkeringsbolag på en bot som inte satt på rutan när jag kom fram till bilen, dessutom hade jag betalat för parkeringen men stod tydligen fel dvs. jag kunde inte ens förutse att jag skulle kunna få en bot. Vad gäller i detta fall?

Martin

Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Martin,

Först och främst beror det på vad det är för typ av parkeringsbot du har fått, om det är en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift .

Kontrollavgift
En kontrollavgift gäller innanför så kallade inhägnade områden, som till exempel ett parkeringshus. En kontrollavgift kan inte utfärdas vid parkering på gatan.

Som fordonsägare ska du kunna uppvisa en giltig parkeringsbiljett men vad jag förstår utifrån ditt inlägg, hade du en giltig biljett men att bilen stod fel.

Genom att använda en parkeringsplats har du som fordonsägare gått med på de villkor och bestämmelser som finns för parkeringen. För att markägaren ska ha rätt att ta ut kontrollavgift ska det finnas tydliga skyltar som förklarar villkoren som gäller för parkeringen. Samtidigt är du som förare alltid skyldig att ta reda på vilka regler som gäller där du tänker parkera.

Möjlighet att bestrida avgiften
Om det är en kontrollavgift du har fått och som du anser är felaktig, ska du så snart som möjligt ta kontakt med den som utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget eller markägaren. Tänk på att göra detta skriftligen såsom via mejl.

Det finns möjlighet att bestrida och hålla inne betalningen om du anser att kontrollavgiften är felaktig. Om du och företaget inte kommer överens kan du vända dig till domstol för att få tvisten prövad.

Mer information på Sveriges domstolars webbplats

Felparkeringsavgift
En felparkeringsavgift är en parkeringsbot som du kan få om du bryter mot trafikförordningens regler om stanna och parkera, eller om du bryter mot en lokal trafikföreskrift. Det är polisen eller kommunen som utfärdar felparkeringsavgifter.

En felparkeringsavgift måste du betala först och protestera mot sen.

Du har bevisbördan
Tänk på att oavsett om det gäller felparkeringsavgift eller kontrollavgift så är det du själv som måste bevisa att avgiften är felaktig.


Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor