Frågor och svar | Kategori: Fordon

Måste jag betala en faktura på 1998kr från Bilprisinfo?

Lyssna

Fråga från konsument:

Måste jag betala en faktura på 1998kr från bilprisinfo ? Jag kryssade i rutan men då texten är grön på grön botten såg jag inte allt och hade aldrig samtyckt till att betala så mycket för så lite. Vad gör jag? Jag känner mig grundlurad på både värderingen och kostnaden. Andra gratissidor ( som jag trodde även denna var) har värderat bilen till det dubbla.

Marit Andersson

Svar:

Caroline

Hej Marit,

Vi har fått många frågor kring företaget tidigare och vad vi förstår har de sitt säte i Lettland. Vi har en dialog med de lettiska myndigheterna om företaget.

För din egen del, har det inte framgått tydligt att bilvärderingstjänsten kostade pengar har du möjlighet att bestrida kravet. Enligt prisinformationslagen ska det tydligt framgå om tjänsten kostar pengar. Vid bedömning om priset framgått tydligt tas det hänsyn till typsnitt, färg och teckenstorlek. I dagsläget har detta ännu inte prövats av en domstol och vi kan inte göra någon bedömning i ditt enskilda fall.

Bestrida en faktura

Att bestrida en faktura innebär att du skriftligen protesterar mot den och förklarar varför du inte tänker betala. Det är viktigt att du behåller en kopia av bestridandet.

Skickas betalningskravet vidare till ett inkassobolag behöver du även bestrida kravet dit. Det gäller även om kravet skickas via Kronofogden. Så länge du bestrider kravet i samtliga led riskerar du inte att drabbas av någon betalningsanmärkning.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

Ångerrätt
Du har vanligtvis 14 dagars ångerrätt när du ingår ett avtal på nätet. Det finns dock vissa undantag från ångerrätten, till exempel om det gäller en tjänst som fullgörs i samband med beställningen. För att undantaget ska vara aktuellt krävs det att du uttryckligen samtycker till att inte kunna ångra avtalet.

Det förutsätter en aktiv åtgärd från dig för att du ska avtala bort ångerrätten. Det är inte tillräckligt att skriva i villkoren att du inte har någon ångerrätt, utan det krävs att du till exempel bockar i en särskild ruta där du frånsäger dig rätten att ångra tjänsten. Företaget har bevisbördan och behöver kunna styrka att du har godkänt att du inte har någon ångerrätt.

Du ska få information om ångerrätten
För att du ska kunna avsäga dig ångerrätten måste företaget ge dig fullständig information om din ångerrätt. Det betyder att företaget ska informera dig om:

  • Att du har ångerrätt och villkoren för den
  • Den tid du har på dig att ångra köpet
  • Hur du ångrar köpet
  • Var det finns en blankett du kan använda för att ångra köpet
Det krävs alltså att du har fått informationen för att du ska kunna avsäga dig din ångerrätt.

Läs mer om ångerrätten

Domstol
Företaget kan välja att driva ärendet i domstol. Generellt sett är det den som påstår att det finns ett avtal som ska kunna bevisa det. Får du en stämningsansökan är det viktigt att besvara den, samt att eventuellt dyka upp till förhandling.

Det viktiga är att vara vaksam på om skulden skickas vidare eller om företaget skulle välja att skicka in en stämningsansökan till domstol. Det är upp till företaget om de vill driva ärendet vidare eller inte.


Anmäla till Polisen
Om du anser att företaget begår ett brott vänder du dig till Polisen och gör en anmälan. Om du vill göra en polisanmälan kan du ringa 114 14 eller besöka närmsta polisstation. Vissa brott går även att anmäla via deras webbplats.

Anmäla till Polisen

Anmäla till Konsumentverket
Anser ni att företagets marknadsföring är vilseledande eller att de har otydlig prisinformation kan ni anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte en prövning i det enskilda ärendet, men det kan läggas till grund för framtida tillsynsarbete.

Gör en anmälan här

Det går även att söka i Konsumentverkets diarium om du vill se om andra personer har valt att anmäla företaget till oss.

Sök i diariet

Vänligen

Caroline

Fråga från en konsument

Hej , råkat ut för samma sak. Har något ärende avgjorts i domstol och i vilken domstol i så fall?
Vill inte gynna skojare så det är viktigt att få stopp på detta.
Företaget är registrerar i Riga. Hörde att ni på två dagar sedan den 15/2 2021 fått in 29 reklamationer när jag hörde av mig. Säger väl egentligen allt..

Jonny

Fråga från en konsument

Hej!
Jag har råkat ut för samma sak. Är det värt att vara fler som gör en gemensam polisanmälan?
Man kryssar i en ruta där det står att tjänsten kostar och att ångerrätten inte gäller så den kanske är svår att bestrida. Dock är texten grön och pytteliten mot en grön bakgrund. Det är också det enda stället på hela hemsidan där priset står.
I räkningen står det att de kommer göra en stämning via EU-domstol, vad innebär det? Måste man dyka upp där också? Var åker man då?

Mvh Katarina Lindén

Katarina Lindén

Svar:

Caroline

Hej Jonny och Katarina,

Vi känner inte till att något ärende har prövats i domstol ännu.

Den senaste tiden har vi fått många frågor från konsumenter om stämning i domstol i Lettland. Enligt Brysselförordningen har en konsument rätt att få ett ärende prövat i det land som denne bor.

Om företaget ändå väcker talan i domstol i Lettland, trots att konsumenten har sin hemvist i Sverige, ska domstolen självmant förklara sig obehörig om konsumenten inte svarar på stämningsansökan. Detta betyder att ärendet läggs ner vid den lettiska domstolen.

Fått en stämningsansökan från utländsk domstol
Om en konsument i Sverige blir delgiven en stämningsansökan som lämnats in till en utländsk domstol, i detta fall Lettland, ska du inte behöva besvara ditt ärende i sak. Du behöver enbart invända att stämningsansökan har skett till fel domstol då du är svensk och därmed ska stämmas vid svensk domstol.

Gällande Katarinas fråga, om det är värt att vara flera vid en polisanmälan råder jag dig att kontakta Polisen.

Anmäla till Polisen

Vänligen

Caroline

Fråga från en konsument

Hej!
Har hamnat i samma situation med ett Rigaregistrerat företag - Bilkontroll.nu. Har överklagat via mail vid tre tillfällen men nu har de stängt av mailen och har via mail meddelat att de inte kommer svara på mina mail utan hänvisar till fysisk brevledes korrespondens.

amanda svensson

Svar:

Caroline

Hej Amanda,

Så länge du kan bevisa att du klagat till dem har du gjort vad du kunnat. Om du får nya krav behöver du även bestrida dessa.

Vänligen

Caroline

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor