Frågor och svar | Kategori: Fordon

Måste jag betala en faktura på 1998kr från Bilprisinfo?

Lyssna

Fråga från konsument:

Måste jag betala en faktura på 1998kr från bilprisinfo ? Jag kryssade i rutan men då texten är grön på grön botten såg jag inte allt och hade aldrig samtyckt till att betala så mycket för så lite. Vad gör jag? Jag känner mig grundlurad på både värderingen och kostnaden. Andra gratissidor ( som jag trodde även denna var) har värderat bilen till det dubbla.

Marit Andersson

Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Marit,

Vi har fått många frågor kring företaget tidigare och vad vi förstår har de sitt säte i Lettland. Vi har en dialog med de lettiska myndigheterna om företaget.

För din egen del, har det inte framgått tydligt att bilvärderingstjänsten kostade pengar har du möjlighet att bestrida kravet. Enligt prisinformationslagen ska det tydligt framgå om tjänsten kostar pengar. Vid bedömning om priset framgått tydligt tas det hänsyn till typsnitt, färg och teckenstorlek. I dagsläget har detta ännu inte prövats av en domstol och vi kan inte göra någon bedömning i ditt enskilda fall.

Bestrida en faktura

Att bestrida en faktura innebär att du skriftligen protesterar mot den och förklarar varför du inte tänker betala. Det är viktigt att du behåller en kopia av bestridandet.

Skickas betalningskravet vidare till ett inkassobolag behöver du även bestrida kravet dit. Det gäller även om kravet skickas via Kronofogden. Så länge du bestrider kravet i samtliga led riskerar du inte att drabbas av någon betalningsanmärkning.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

Ångerrätt
Du har vanligtvis också 14 dagars ångerrätt på dig när du ingår ett avtal på nätet. Det finns dock vissa undantag från ångerrätten, exempelvis om det gäller en tjänst som fullgörs i samband med beställningen. För att du inte ska kunna ångra en sådan tjänst krävs det att du uttryckligen samtycker till att inte kunna ångra avtalet.

Det förutsätter en aktiv åtgärd från dig för att du ska avtala bort ångerrätten. Det är inte tillräckligt att skriva i villkoren att du inte har någon ångerrätt, utan det krävs att du till exempel bockar i en särskild ruta där du frånsäger dig rätten att ångra tjänsten. Företaget har bevisbördan och behöver därför kunna styrka att du har godkänt att inte ha någon ångerrätt.

Har du inte aktivt samtyckt till att inte kunna ångra tjänsten ska företaget lämna fullständig information om ångerrätten.

Läs mer om ångerrätten

Domstol
Företaget kan välja att driva ärendet i domstol. Generellt sett är det den som påstår att det finns ett avtal som ska kunna bevisa det. Får du en stämningsansökan är det viktigt att besvara den, samt att eventuellt dyka upp till förhandling.

Det viktiga är att vara vaksam på om skulden skickas vidare eller om företaget skulle välja att skicka in en stämningsansökan till domstol. Det är upp till företaget om de vill driva ärendet vidare eller inte.


Anmäla till Polisen
Om du anser att företaget begår ett brott vänder du dig till Polisen och gör en anmälan. Om du vill göra en polisanmälan kan du ringa 114 14 eller besöka närmsta polisstation. Vissa brott går även att anmäla via deras webbplats.

Anmäla till Polisen

Anmäla till Konsumentverket
Anser ni att företagets marknadsföring är vilseledande eller att de har otydlig prisinformation kan ni anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte en prövning i det enskilda ärendet, men det kan läggas till grund för framtida tillsynsarbete.

Gör en anmälan här

Det går även att söka i Konsumentverkets diarium om du vill se om andra personer har valt att anmäla företaget till oss.

Sök i diariet

Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Just nu går det inte att ställa nya frågor i frågeforumet, men sök gärna bland våra tidigare frågor och svar. Forumet öppet för nya frågor på måndag. Välkommen åter!