Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Leverans kök

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej
För ca 2 år sedan köpte vi ett kök inkl vitvaror av Kvik. Köket monterades av entreprenör.
Spishällen har nu gett upp och fungerar bristfälligt sedan någon månad.
Vid kontakt med Kvik hänvisar de till konsumenttjänstlagen, 1 års garanti och att vi ska kontakta serviceföretag men att vi ska läsa på om reglerna först.
Gäller konsumenttjänstlagen här?
Vad gäller avseende garanti?
Är det rätt att vi ska kontakta service? Är det inte leverantören som i första hand ska kontaktas och ev åtgärda felet.
Bästa hälsningar
/John Erik

John erik Persson

Svar:

Anna
Anna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej John Erik,

När du anlitar ett företag för ett arbete så gäller konsumenttjänstlagen. När du köper en vara av ett företag så gäller konsumentköplagen. Du har som huvudregel 3 års reklamationsrätt enligt både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. För arbeten på mark, byggnader eller andra fasta anläggningar eller på andra fasta saker har man däremot 10 års reklamationsrätt på tjänsten.

Garanti är något som är frivilligt för ett företag att lämna. På så sätt får företaget själv bestämma de villkor som ska gälla för eventuell garanti. Du får vända dig till företaget för att fråga vad som gäller i ditt fall och titta på garantivillkoren för att se vem som ställt garantin. Oavsett om du har blivit erbjuden garanti eller inte har du alltid rätt att reklamera, alltså klaga, enligt konsumentköplagen om varan du har köpt har ett ursprungligt fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns redan vid köptillfället. Det kan till exempel handla om ett tillverkningsfel. Ibland visar sig felet först en tid efter köpet, det kan fortfarande vara ursprungligt.

Du ska reklamera till företaget som sålt spishällen till dig. Det kan alltså vara en bra idé att skriva ett mejl som du ställer till både företaget som sålt spishällen och till företaget som ställt garantin. Oavsett om företaget som ställt garantin tar ansvar så är det bra att du också har bevis för att du har klagat till företaget eftersom det är där du har din reklamationsrätt enligt lag. Om företaget som ställt garantin säger att villkoren för garantin inte täcker felet så kan du driva din reklamation mot säljföretaget.

Läs mer om reklamation och garanti här

Oavsett om det är ett fel på själva spishällen eller något fel som gjorts vid installationen så är det du som i det här läget har bevisbördan. Det är ju dock inte säkert att företaget kräver att du ska bevisa att felet är ursprungligt. Det kan ju vara så vid en undersökning att det är tydligt att detta inte är fel som du kunnat orsaka.

Men om företaget kräver bevis, så kanske du kan lämna in spishällen till en opartisk reparatör eller annan kunnig som kan undersöka den.

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd. Om det fortfarande inte löser sig så kan du höra vilken hjälp de kan erbjuda dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Vid en anmälan till ARN så behöver du kunna styrka felet och vad felet beror på. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN men en prövning kan ta mer än sex månader.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Anna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej Anna! Tack för svar, tyvärr har vi ingen konsumentvägledare i Lund utan de hänvisar till er.
Kvik meddelar nu att vi måste kontakta Siemens som har en garanti på 2 år.
Kvik har ingen garanti utan hänvisar till konsumentköplagen.
Har Siemens eventuella garanti någon betydelse för vår leverans från Kvik? Vi har ju inte köpt något från Siemens.
Ska jag kontakta Siemens? Är det gängse att man gör det?
Vem ska stå kostnaden att Siemens kommer hit?
Tack för hjälp

John erik Persson

Svar:

Anna
Anna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej John Erik,

Här får du skilja på garanti och reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Garanti är valfritt för företag att lämna och företaget (som ställt ut garantin) kan då själv bestämma villkoren för hur lång den ska vara, vad som ska omfattas och så vidare.

Om du handlar en vara för privat bruk av ett företag så är du skyddad av konsumentköplagen. Lagen är tvingande för företag att följa och den ger dig rätt att klaga på fel i tre år efter köpet hos. Reklamationsrätten har du hos företaget där du köpt varan.

Oavsett om garantin hos tillverkaren gäller eller inte så har du som sagt rätt att klaga på ursprungliga fel till säljaren. För att säkerställa att du har klagat så kan det vara bra att skriva ett mejl som du skickar till både Kvik och Siemens. Det är bra att hålla all kontakt skriftlig.

Kvik eller Siemens kan behöva göra en felundersökning för att utreda vad som orsakar felet eller hur det har uppstått. Om det visar sig vara ett fel som företaget inte ansvarar för kan företaget ha rätt att ta betalt för undersökningen. Men en förutsättning för att företaget ska kunna ta betalt är att du har fått information om avgiften innan undersökningen genomfördes. Har du inte fått information ska du inte behöva betala för undersökningen.

Om både Siemens och Kvik nekar till att ta ansvar för felet så behöver du visa att det är ett fel som du har rätt att kräva att någon av dem ska åtgärda. Som jag nämner ovan så kan du då behöva vända dig till någon annan för att få ett skriftligt utlåtande och en offert.

Läs mer här i flikarna på sidan

Om ni inte är överens om felet och kostnader som det medför så är det i slutändan en prövning i ARN som blir nästa steg.

Om du har fler frågor så kan gärna ringa till oss på 0771-525 525 på vår telefonvägledning som är öppen alla vardagar mellan 9-14.

Vänligen

Anna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor