Frågor och svar | Kategori: Resor

Resia erbjuder 40% i återbetalning, måste jag acceptera det?

Lyssna

Fråga från konsument:

Resia har erbjudit en ackordsuppgörelse på 40 procent. Finns det möjlighet att få resterande belopp med andra försäkringar som betalt med kreditkort eller hemförsäkringen?
Vi lade till ett avbeställningsskydd när vi köpte resan av resia. Vi avbeställde resan. Vi trodde såklart att pengarna då skulle återbetalas minus avgiften för försäkringen. Det verkar som att Resia bakar in det skyddet i ackordet. Kan det vara rätt att göra det. Resan kostade över 80000 kr. Det var en drömresa som gick i stöpet.

Christer H

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Christer,

När det kommer till rekonstruktioner kan vi endast ge generell information eftersom det faller utanför det konsumenträttsliga område vi ger vägledning inom.

Acceptera ackordserbjudandet?
Du får själv ta ställning till om du vill acceptera ackordserbjudandet om 40 procent. Det är alltså ingenting vi varken kan rekommendera eller avråda från.

Om du behöver mer information om vad detta kan innebära för dig som konsument, kan du vända dig till rekonstruktören för mer information. Vill du få svar från någon oberoende kan du vända dig till en jurist eller advokat som är kunnig på rekonstruktioner.

Använda avbeställningsskydd?
Är avbeställningsskyddet utfärdat av Resia och det omfattas av deras rekonstruktion, kan du troligtvis inte hävda att du ska få full återbetalning med anledning av reseskyddet. Om det däremot är en annan aktör som står bakom avbeställningsskyddet råder jag dig att läsa igenom avtalsvillkoren för att undersöka om situationen omfattas av avbeställningsskyddet. Ta då skriftlig kontakt med den andra aktören och ställ ditt krav, gärna via mejl.

Betalat resan med kreditkort eller faktura?
Har du betalat din resa med kreditkort eller faktura kan det finnas en möjlighet att vända dig till banken för att ansöka om en kortreklamation. Förtydliga då att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen. Det är ett sätt att försöka få en återbetalning från banken.

Läs mer om att göra en kortreklamation

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Om jag accepterar erbjudandet om ackord, kan jag söka resterande del av min fordran på Resia hos kreditkorts företaget?

Margareta

Svar:

Adam
Adam

Hej Margareta,

Du har rätt att göra samma invändningar mot kreditgivaren som mot Resia. Har du rätt till full återbetalning från Resia har du alltså rätt att kräva det fulla beloppet från kreditgivaren.

Skulle du acceptera en lägre återbetalning från Resia är det dock inte säkert att du kan kräva kreditgivaren på mellanskillnaden. Detta eftersom du då har godtagit att endast bli ersatt med 40 %.

Om du ska vända dig till kreditgivaren för att kräva mellanskillnaden kan det vara bra om du kan visa på att du har varit tydlig mot Resia att du vill ha full återbetalning. Det finns ingen praxis på området, så det är svårt att ge ett rakt svar. Avsäger du dig möjligheten att kräva full återbetalning från Resia kan det vara så att du inte längre kan kräva full återbetalning från kreditgivaren.

Vänligen

Adam

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor