Frågor och svar | Kategori: Resor

Hur påverkas jag av KO:s vitesföreläggande mot SAS?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag har väntat i månader på att få tillbaka mina pengar från SAS för flyget som ställdes in. Jag har hört av mig flera gånger till SAS men får inte mina pengar. Nu såg jag att SAS har fått vitesförelägganden av KO, hur påverkar det mig?

Emil

Svar:

Johanna
Johanna

Hej Emil,

Det stämmer att Konsumentombudsmannen (KO) har skickat vitesförelägganden till SAS. KO har förbjudit SAS att dröja längre än sju dagar med att återbetala biljettpriset till dem som fått sina flygresor inställda. Bryter SAS mot KO:s förbud hotas SAS av ett vite på en miljon kronor i månaden.

SAS riskerar också att betala vite om de hänvisar konsumenterna till att kräva återbetalning av resebyrån istället för av SAS.

Så här påverkar dessa vitesförelägganden dig
Får du inte dina pengar inom sju dagar, eller om flygbolaget hänvisar dig till resebyrån kan du göra en anmälan till Konsumentverket för att uppmärksamma Konsumentverket om problemet. En sådan anmälan innebär dock inte att Konsumentverket hjälper dig att få tillbaka dina pengar snabbare, men det kan leda till att SAS tvingas betala vite på en miljon kronor i månaden.

Till webbanmälan på Konsumentverkets webbplats

Gör så här för att få tillbaka dina pengar från flygbolaget

1.Kräv återbetalning av flygbolaget
Ta gärna skriftlig kontakt med flygbolaget för att ställa krav på återbetalning. Mejl går bra. Ofta har flygbolag också funktioner på sina webbplatser där det är möjligt att ställa sådana här krav.

2. Kräv dröjsmålsränta om betalningen inte görs i tid
Görs återbetalningen inte i tid kan du även begära dröjsmålsränta från flygbolaget. Informera flygbolaget skriftligen om att du kräver ränta från den dag återbetalningen skulle ha skett.

Dröjsmålsräntan enligt räntelagen beräknas så här: Riksbankens referensränta + 8 procentenheter

3. Ta kontakt med Kronofogden om du inte får dina pengar
Får du ändå inte dina pengar kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett sätt att få hjälp med att få betalt av någon som är skyldig dig pengar.

Ta kontakt med Kronofogden för att få mer information om hur det går till och vad det kostar. Tänk på att avgiften Kronofogden tar ut kan du också kräva att flygbolaget ska ersätta dig för.

Till Kronofogdens webbplats

Har du betalat resan med kreditkort eller faktura?
Har du betalat resan med ett kreditkort skyddas du av konsumentkreditlagen och då finns möjligheten att kräva återbetalning från kreditgivaren (banken) om flygbolaget inte betalar tillbaka. Samma sak gäller om du har betalat genom faktura, eftersom det också är en typ av kredit. Ta i så fall kontakt med kreditgivaren och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Läs mer om kortreklamationer

Vänligen

Johanna

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor