Frågor och svar | Kategori: Resor

Hur gör jag för att få tillbaka mina pengar från flygbolaget?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag har väntat i flera månader för att få tillbaka mina pengar för en inställd flygresa. Hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar?

Sara

Svar:

Johanna
Johanna

Hej,

Vad tråkigt att höra att återbetalningen av flygbiljetten tar så lång tid.

För att få tillbaka dina pengar kan du göra så här:

1. Kräv återbetalning av flygbolaget

Enligt reglerna ska återbetalning ske inom sju dagar. Ta gärna skriftlig kontakt med flygbolaget för att ställa krav på återbetalning. Mejl går bra. Ofta har flygbolag också funktioner på sina webbplatser där det är möjligt att ställa sådana här krav.

2. Kräv dröjsmålsränta om betalningen inte görs i tid

Görs återbetalningen inte i tid kan du även begära dröjsmålsränta från flygbolaget. Informera flygbolaget skriftligen om att du kräver ränta från den dag återbetalningen skulle ha skett.

Dröjsmålsräntan enligt räntelagen beräknas så här: Riksbankens referensränta + 8 procentenheter

3. Ta kontakt med Kronofogden om du inte får dina pengar

Får du ändå inte dina pengar kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett sätt att få hjälp med att få betalt av någon som är skyldig dig pengar.

Ta kontakt med Kronofogden för att få mer information om hur det går till och vad det kostar. Tänk på att avgiften Kronofogden tar ut kan du också kräva att flygbolaget ska ersätta dig för.

Till Kronofogdens webbplats

Har du betalat resan med kreditkort eller faktura?
Har du betalat resan med ett kreditkort skyddas du av konsumentkreditlagen och då finns möjligheten att kräva återbetalning från kreditgivaren (banken) om flygbolaget inte betalar tillbaka. Samma sak gäller om du har betalat genom faktura, eftersom det också är en typ av kredit. Ta i så fall kontakt med kreditgivaren och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Läs mer om kortreklamationer

Allmänna reklamationsnämnden kan inte pröva ärendet
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan inte pröva ett ärende som enbart handlar om att återbetalningen tar för lång tid.

Har du och flygbolaget däremot har en tvist som handlar om ifall du har rätt att få tillbaka några pengar eller inte kan du vända dig till ARN.

Läs mer på ARN:s webbplats

Har du köpt en paketresa?
Har du köpt en paketresa som blivit inställd har du rätt att få tillbaka pengarna inom 14 dagar. Om återbetalningen dröjer kan du kräva dröjsmålsränta från paketresearrangören, precis som vid inställda flyg. Informationen här gäller alltså även för paketresor. Skillnaden är att en paketresearrangör har 14 dagar på sig att betala tillbaka pengarna medan ett flygbolag ska återbetala biljettkostnaden inom sju dagar.

Vänligen

Johanna

Fråga från en konsument

Hej! Två följdfrågor:
1. Gäller återbetalningstiden även flygresa (med återbetalningsskydd) som jag själv avbokat?
2. Gäller detta även företag i annat EU-land?

Emil

Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Emil,

Nej, sju dagar gäller när flygbolaget har ställt in resan. Inte när du själv avbokar en flygresa.

EU-förordningen som reglerar flygpassagerares rättigheter gäller för alla flygningar inom EU. Den omfattar också flygningar in till EU, förutsatt att flygbolaget är registrerat i ett EU-land.

Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hur stor dröjsmålsränta kan man kräva vid paketresa som bolaget avbokat? Har väntat 22 dagar på pengar.

Britt Winarve Ingermaa

Svar:

Cecilia
Cecilia
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Britt,

När det kommer till dröjsmålsränta vid paketresa blir resonemanget detsamma som för flyg det vill säga att du kan begära dröjsmålsränta från arrangören från den dag återbetalningen skulle ha skett.

När det kommer till paketresa har du rätt att få pengarna inom 14 dagar från det att paketresan ställdes in.

Dröjsmålsräntan enligt räntelagen beräknas som nämnt ovan så här: Riksbankens referensränta + 8 procentenheter

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor