Frågor och svar | Kategori: Resor

Avboka min resa på grund av coronaviruset?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej!
Jag undrar om man har någon ångerrätt vid köp av flygbiljetter, även angående Corona viruset. UD avråder från resor till Kina och Hong Kong dit jag bokat. Avresan är inte förrän 14 april.

Jeanette Bengtsson

Svar:

Johan
Johan
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Jeanette,

Du har ingen lagstadgad ångerrätt för vare sig flyg eller paketresor, men kan i vissa fall ha rätt till en avbokning och återbetalning av en paketresa. Det är dock ingen självklarhet att du kan avboka en resa och få alla pengar tillbaka på grund av coronaviruset.

Flygresa
Har du köpt en icke återbetalningsbar flygbiljett så är flygbolaget inte skyldig att ge dig pengarna tillbaka för biljetten om du vill avboka den.

Många flygbolag erbjuder ändå möjlighet att boka om resan, eller en voucher. Kontakta ditt flygbolag för att se om de kan erbjuda dig en lösning.

Det finns ingen lagstiftning som reglerar dina rättigheter om du själv vill avboka en reguljärflygresa. Frågan har prövats av ARN som anser att rätten till återbetalning inte gäller om det är en icke återbetalningsbar biljett.

På Allmänna reklamationsnämndens webbplats kan du läsa mer om deras avgöranden

Paketresa
Har du köpt flyg i kombination med exempelvis boende, turisttjänst eller hyrbil så kan det räknas som en paketresa.

Du som konsument kan avboka en paketresa och kräva full återbetalning om det är extraordinära och oundvikliga omständigheter på resmålet vid tidpunkten för avresan. För att ta reda på om det finns sådana omständigheter på resmålet kan man se om det exempelvis finns smittspridning på resmålet eller om det finns en avrådan från Utrikesdepartementet (UD). UD avråder i dagsläget fortfarande från resor till flera länder.

Det är du som resenär som ska visa att det finns sådana omständigheter som ger dig rätt att avboka och få full återbetalning. Det kan man göra exempelvis via uttalanden från myndigheter och artiklar i media.

Om du vill avboka din resa är det viktigt att du förklarar tydligt vilka omständigheter det är som ligger till grund för att du vill avboka och få tillbaka pengarna för resan. Du måste alltså hänvisa till att det exempelvis finns smittspridning på resmålet, att UD avråder från att resa till resmålet eller att resmålet är drabbat av så omfattande restriktioner att du inte kommer kunna ta del av resmålet.

Om arrangören nekar återbetalning
Om du har ställt krav på arrangören om att få avboka resan och få tillbaka alla pengar men arrangören nekar kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN. Om du ska göra en anmälan till ARN måste du förklara tydligt vilka omständigheter det är som ligger till grund för att du vill avboka och få tillbaka pengarna för resan. Om du vill avboka på grund av smittspridningen, UD:s avrådan eller att resmålet i princip är nedstängt så måste du också förklara det i din anmälan till ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARNs webbplats

Det finns också möjlighet att få ärendet prövat i domstol. Ta i så fall kontakt med din närmsta tingsrätt.

Betalat resan med kreditkort eller faktura
Om du har betalat paketresan med ett kreditkort eller genom faktura och om arrangören inte vill betala tillbaka pengarna för resan, kan du ha möjlighet att få tillbaka pengarna från din bank genom en reklamation (invändningsrätt). När du betalar på kredit skyddas du nämligen av konsumentkreditlagen som ger dig möjlighet att ställa samma krav på kreditgivaren (banken) som på säljaren (paketresearrangören). Ta i så fall kontakt med banken och förklara att du vill använda invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Vänligen

Johan
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

hej.
Vi har köpt flygbiljetter i april till osaka genom en svensk reseagent med Air China. Vi mellanlandar därav i peking. Vi har inte köpt något avbokningsskydd av reseleverantören men vad händer om air china i sin tur ställer in flyget för oss?
Har vi isåfall även rätt till ersättning för ev. kostnader för boende som vi bokat i japan?

Anders Holmberg

Svar:

Emelie
Emelie

Hej Anders,

Om du ska resa från en flygplats inom EU, Norge, Island eller Schweiz ska du kunna få välja mellan att få biljetten återbetald eller ombokad om flyget ställs in.

Rätt till ersättning 
Du kan även ha rätt till en schablonmässig kompensation för det inställda flyget beroende på flygsträckans längd och när flyget ställdes in. Om flygbolaget ställer in flyget mer än 14 dagar innan avresa har du inte rätt till kompensationen.

Ta hjälp av vårt verktyg Flygkalkylatorn för att räkna ut vad du kan kräva av flygbolaget

Du kan även ha rätt till ersättning för merkostnader som du drabbats av på grund av det inställda flyget. Tänk på att du måste kunna visa vilka kostnader du har haft och att de ska ha koppling till det inställda flyget.

Extraordinära omständigheter
Flygbolaget är inte alltid skyldigt att kompensera dig eller ersätta dig för dina merkostnader. Om flyget ställs in på grund extraordinära omständigheter behöver inte flygbolaget betala ersättning. Att flyg inte längre får flyga till ett visst resmål eller en viss region, som kan vara fallet när det gäller coronaviruset, kan bedömas som extraordinära omständigheter.

Om flygbolaget själv väljer att ställa in flyget, för att exempelvis skydda sin personal mot en eventuell smitta är det inte säkert att det anses vara en extraordinär omständighet. I så fall kan ärendet prövas hos ett tvistlösningsorgan såsom Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Rätt till assistans
Om du skulle bli drabbad av ett inställt flyg när du är kvar på resmålet ska flygbolaget ordna med boende och mat. Tänk på att om du begär återbetalning har du inte längre rätt till assistans i form av boende och mat.

Läs mer om dina rättigheter här

Vänligen

Emelie

Fråga från en konsument

Jag ska åka utomlands om tre veckor. Vad händer då om jag blir fast i karantän på resmålet, eller om jag blir satt i karantän när jag kommit hem? Vem ersätter mig då för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader?

Erik

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Erik,

Vi förstår att det kan kännas olustigt att åka på resan men om du skulle hamna i karantän så finns det möjlighet till ersättning.

Fast i karantän på resmålet
Om du har bokat en paketresa och blir fast på resmålet på grund av spridningen av coronaviruset och därmed förlorar arbetsinkomst kan det tyvärr vara svårt att kräva någonting från paketresearrangören. Det finns undantag i paketreselagen som gör att arrangören inte är skyldig att betala ut någon ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst eller för andra merkostnader du har fått. Oförutsedda händelser som ligger utanför arrangörens kontroll är ett sådant undantag.

Kontakta de lokala myndigheterna
Om du skulle hamna i karantän på resmålet måste du ta kontakt med de lokala myndigheterna för att få information om vad som gäller, eftersom det i så fall är dem som har tagit beslutet om karantän. Vad som gäller om du hamnat i karantän är alltså ingenting som direkt regleras av de konsumenträttsliga lagarna.

Ersättning från Försäkringskassan
Om du är eller kan vara smittad av coronaviruset och till följd av det måste sitta i karantän kan du ha möjlighet att få ersättning av Försäkringskassan genom den så kallade smittbärarpenningen. Det krävs i så fall att du har ett läkarintyg som säger att du inte får jobba.

Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

Ersättning från försäkringsbolaget
Det kan finnas möjlighet att få ersättning för utlägg genom din reseförsäkring. Kontakta i så fall ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som gäller för dig.

Behöver du mer information om försäkringar kan du ta kontakt med vår samarbetsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå.

Du hittar deras kontaktinformation på deras webbplats

Krisinformation.se
På webbplatsen Krisinformation.se finns det information från flera myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Läs mer på Krisinformation.se

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Jag har funderat på att boka en resa till Spanien i sommar men blir lite osäker nu när coronaviruset sprids. Vågar jag åka?

Frida

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Frida,

Konsumentverket kan inte ta ställning till om du ska boka en resa eller inte. Tillhör du en riskgrupp kan det dock vara bra att avvakta och ta kontakt med din läkare om hur du bör göra.

Tips för dig som funderar på att boka en resa:

  • Kontrollera med flygbolaget eller paketresearrangören innan du bokar så att din resa är ombokningsbar eller återbetalningsbar.
  • Det kan vara bra att köpa till ett avbeställningsskydd. Kontrollera i så fall också avbeställningsskyddets villkor för att se under vilka omständigheter du kan avbeställa.
  • Betala gärna med ett kreditkort. På så sätt kan du ha rätt att rikta krav mot kreditgivaren (banken) vid exempelvis en konkurs.
  • Om du ska boka en flygresa är det bra om du gör det med ett flygbolag som är registrerat inom EU, eftersom resan då omfattas av en EU-förordning som ger dig skydd vid inställda och försenade flyg.
  • Om du väljer att boka en paketresa trots att du redan känner till att coronaviruset finns på resmålet kommer du inte kunna avbeställa resan och få tillbaka några pengar med stöd av paketreselagen.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hur definieras riskgrupp i sammanhanget virus och risk för smitta?

Gunnar

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Gunnar,

Det är Folkhälsomyndigheten som har information om själva viruset, eventuella riskgrupper och smittspridning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om du misstänker att du tillhör en riskgrupp ska du ta kontakt med din läkare.

Ring 113 13 för allmän information om coronaviruset
Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller av någon annan ansvarig myndighet.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej.
Vi har köpt en fotbollsresa till Milano nästa helg. Nu ska alla matcher i mars spelas utan publik. Kan vi avboka och få pengarna tillbaka?

Stefan

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Stefan,

Du har rätt att avboka din paketresa och få tillbaka pengarna om arrangören gör stora förändringar i din resa så att syftet med resan inte kan uppfyllas.

Inställd fotbollsmatch på fotbollsresa
Om du har bokat en fotbollsresa och fotbollsmatchen ställs in kan du alltså ha rätt att få tillbaka pengarna, eftersom själva fotbollsmatchen då troligtvis är syftet med resan.

Om det är möjligt ska arrangören även erbjuda dig en ersättningsresa istället.

Om du vill avboka får du ta kontakt med arrangören och förklara det. Kommer ni inte överens om vad som gäller kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet.

Läs mer och gör en anmälan på ARNs webbplats

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor