Frågor och svar | Kategori: Klaga och ångra

Rättigheter vid försenad fiberanslutning?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej,

I maj 2017 tecknade jag ett avtal med en fiberleverantör. I avtalet står det att installationen av fiber ska ta 24 månader, men nu har det gått mer än 24 månader och jag vill avbryta avtalet! Det verkar knappt som att de har gjort något arbete alls. Jag hörde av mig till företaget som säger att om jag säger upp det kommer jag få betala en avgift på flera tusen. Jag tycker att det är orimligt med tanke på att de inte är klara i tid och att det inte verkar ha hänt något. Vad tycker ni? Jag behöver hjälp!

Tack på förhand
/Jacob

Jacob

Svar:

Ronja
Ronja

Hej Jacob,

Vad tråkigt att du och företaget inte kommer överens!

Vi kan tyvärr inte bedöma ditt enskilda fall, men ska däremot försöka sammanfatta hur dina rättigheter ser ut enligt lag, och hur du kan gå vidare om ni inte kommer till en lösning.

Avtal ska hållas
En grundläggande princip inom all juridik är att avtal ska hållas. Har du och företaget avtalat om en leveranstid på 24 månader är alltså grundprincipen att den tiden gäller. Under vissa omständigheter kan det dock vara okej med en förlängning av avtalet. Kan företaget visa på att en händelse utanför deras kontroll och påverkan gör att den utlovade leveranstiden inte kan hållas, kan de ha rätt att förlänga avtalstiden.

Försening av väsentlig betydelse
Om företaget inte levererar fiber inom den utlovade tiden kan du ha rätt att häva avtalet, det vill säga att avbryta avtalet utan att betala någon kostnad. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av väsentlig betydelse för dig. Det kan exempelvis handla om att du inte har något internet hemma eller att du vill ta in en annan fiberleverantör och inte har råd att betala för båda. Tänk på att det är du som behöver kunna visa på varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

Om du inte kan bevisa att förseningen är av väsentlig betydelse
En annan möjlighet att frånträda avtalet är att avbeställa tjänsten. Så länge tjänsten inte är slutförd är detta en möjlighet. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse och du därmed inte skulle kunna häva avtalet.

Viktigt att känna till är att du vid en avbeställning kan bli skyldig att bland annat betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Däremot är det upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde tjänsten. Om företaget inte kan bevisa att de har utfört något arbete så är du inte betalningsskyldig, och kan ha rätt att avbeställa utan kostnad. Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.

Kontakta företaget skriftligen
Tänk på att försöka hålla kontakten med företaget skriftligen, exempelvis via mejl. Då kan du enkelt bevisa vilka krav du har ställt och vad du och företaget har diskuterat. Om du inte redan har gjort det är det alltså bra om du börjar med att klaga skriftligen på förseningen. Tänk också på att förklara vad förseningen innebär för dig.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Ronja

Fråga från en konsument

I vår bostadsrättsförening tecknade samtliga bostadsrättshavare avtal med Stadsnätsbolaget i oktober 2017. Fiber skulle varit indraget till midsommar 2018, men arbetet har ännu inte påbörjats. Enligt bolaget har de inte fått tillstånd från vår kommun att gräva för fibern, vilket säkert är korrekt. Vi vill förstås häva avtalet, vår styrelse har nyligen uppmanat alla att individuellt göra så. Några har gjort detta och fått svar med krav på ca 7000 kr, 25% av en kostnad vi aldrig fått ta del av. Den kostnad som presenterades för oss var 399 kr/månad i tre år, alternativt 9900 kr i engångskostnad.
Vi vill häva avtalet och kontakta nån annan leverantör som faktiskt kan leverera. Konsumenttjänstlagen, som väl skall reglera sånt här, verkar inte helt glasklar. Något råd?
Vänliga hälsningar,
Håkan T

Håkan Thunberg

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Håkan,

Som min kollega har informerat om i sitt tidigare svar kan du ha rätt att häva avtalet om förseningen är av väsentlig betydelse. Vi kan dock inte göra någon bedömning av ditt enskilda ärende och avgöra om du faktiskt kan häva avtalet eller inte, utan om du och företaget hamnar i en tvist angående detta är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan ha möjlighet att pröva tvisten.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor