Frågor och svar | Kategori: Klaga och ångra

Missnöjd med veterinären, vad gäller?

Lyssna

Fråga från konsument:

Vilken eller vilka lagar gäller vid veterinärvård, det vill säga vid reklamation, bestridande av betalning/fakturor, felaktig eller ej tillräcklig behandling, anmälan av veterinärvårdstjänster och liknande?

Marie

Svar:

Christer
Christer

Hej Marie,

Det finns ingen lag som täcker in veterinärvård. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig på avtal om behandling av levande djur, men den kan användas analogt. Det innebär att lagens regler används för att tolka en fråga, även om lagen egentligen inte täcker in den aktuella situationen.

Enligt konsumenttjänstlagen ska tjänsten utföras fackmässigt, alltså på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman, ett proffs. Om resultatet av tjänsten inte är fackmässigt utfört så är den felaktig. Då kan du ha rätt att klaga och kräva att felet rättas till.

Du kan läsa mer om konsumenttjänstlagen här.

Om du och veterinären inte kommer överens
Om du är missnöjd med en veterinär och ni inte kommer överens, så finns det två vägar att gå vidare med ärendet. Om du har ett ekonomiskt krav på veterinären så kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Denna nämnd tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning. Nämnden kan bedöma om den som anmälts har brustit i sin yrkesutövning på ett sådant sätt att hen ska tilldelas en disciplinpåföljd; skriftlig erinran eller varning. Det löser alltså inte din enskilda tvist med veterinären. Du hittar mer information på nämndens webbplats:

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Vänligen

Christer

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor