Frågor och svar | Kategori: Elektronik och abonnemang

Hur beräknas uppsägningstiden?

Lyssna

Fråga från konsument:

När uppsägningstid i villkor står skrivet "1 månad". Menas det t ex. fr. o m 6 jan. t o m den 5 febr. eller gäller det hela kalendermånader, d v s t o m februari i detta exempel?
Hälsningar
Leif L

Leif Larsson

Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Leif,

Huvudregeln är att uppsägningen räknas från dagen efter du sagt upp det och en månad framåt.

Exempelvis, om du säger upp avtalet den 15 januari upphör avtalet vid utgången av den 16 februari. Dagen du säger upp avtalet på ska inte räknas med i fristen.

Det finns undantag. När det gäller hyra av bostad, då räknas uppsägningstiden i kalendermånader.


Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Mitt gym anger att jag har en månads uppsägningstid.
Jag sade upp mig den 14 januari och i svar på bekräftelsen står det:
Uppsägningsdetaljer:

Sista betalningsdatum: 2019-02-28
Sista betalningsbelopp: 249.00 kr
Betalningen gäller till: 2019-02-28
Sista träningsdag: 2019-03-31
Jag anser inte att det är 1 månads uppsägning utan 2...
Har frågat hur de tolkar den uppsägningstiden till 1 månad men har inte fått något svar. Hur gör jag?

Cecilia

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Cecilia,

Som min kollega informerat om i sitt tidigare svar är huvudregeln att uppsägningstiden räknas från dagen efter du sa upp avtalet. Säger man upp ett avtal den 14 januari bör man då vara bunden till 15 februari, om det är en månads uppsägningstid. Om gymmet menar att de räknar på något annat sätt bör det också framgå av avtalsvillkoren.

Jag kan tyvärr inte göra någon bedömning av vem som har rätt eller fel eller hur länge du är skyldig att betala. Anser du att detta är felaktigt måste du kontakta gymmet och förklara det. Får du ett betalningskrav som du anser är felaktigt har du rätt att bestrida (protestera mot) det.

Läs mer om att bestrida

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget fortfarande inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN har dock en värdegräns på 500 kronor, så handlar tvisten om mindre pengar än så kan nämnden tyvärr inte pröva tvisten.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor