Frågor och svar | Kategori: Mobil, tv, bredband

Kan jag kräva en ny telefon istället för reparation?

Lyssna

Fråga från konsument:

Kan jag begära en ny telefon när skärmen krånglar efter en månad? Haft problem från början med att skärmen inte reagerat vid tryck och nu blev det ränder på den samt att den blir svart då och då. I och med att telefonen inte är gammal vill jag ha en ny telefon och inte en reparerad telefon. Kan jag begära en ny ny telefon?

Svar:

Isabelle
Isabelle
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Lin,

Vad tråkigt att telefonen krånglar.

I mitt svar utgår jag från att du har köpt telefonen från ett företag och att det rör sig om ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns redan vid köpet. Det är nämligen den typen av fel som företaget enligt lag ansvarar för att rätta till.

Företaget har i regel rätt att reparera
Du kan självklart föreslå att företaget ger dig en annan telefon istället för reparation. Men om företaget kan visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny telefon jämfört med att reparera, har de i regel rätt att göra reparationen. Detta är under förutsättning att de kan erbjuda reparation inom rimlig tid. Dock vill jag poängtera att en reparation ska åtgärda felen helt och hållet (och inte försämra telefonen). Skulle det visa sig att det inte är möjligt att åtgärda felen med hjälp av reparation ansvarar företaget för att lösa problemet på något annat sätt.

Om det inte går att reparera
Om företaget inte kan reparera telefonen kan du istället kräva att få en annan telefon. Om det inte är möjligt kan ett prisavdrag som motsvarar felet bli aktuellt, eller i sista hand hävning – det vill säga att företaget tar tillbaka telefonen och att du får tillbaka pengarna.

Det är konsumentköplagen som gäller när du som privatperson köper en vara av ett företag. Den styr vilka krav du kan ställa mot företaget när det är fel på varan, och i vilken ordning du kan ställa dem.

Läs mer om konsumentköplagen

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här
 
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Du får gärna återkomma om du har fler funderingar.

Vänligen

Isabelle
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor