Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Vad gör jag om tvisten rör summa som är lägre än ARN:s värdegräns?

Lyssna

Fråga från konsument:

Vad gör jag som konsument om jag har en tvist med ett företag och tvisten gäller vara med ett värde under 500 Kr? Som det ser ut på ARN:s hemsida hanterar de inte tvister under 500 Kr i området det gäller, är jag "rättslös" som konsument på belopp under värdegränsen?

Svar:

Hej Peter,

Nej, du är inte rättslös även om det begränsar möjligheten att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Det stämmer som du skriver att ARN har olika värdegränser där den lägsta är 500 kronor för vissa områden och så mycket som 2 000 kronor för andra områden. Ibland kan ARN ändå pröva tvister om de kan anses principiellt viktiga, alltså att ARN vill göra ett ställningstagande i vissa frågor. Annars finns det två möjliga vägar om tvisten avser en lägre summa än ARNs gränser. Jag presenterar dessa nedan:

Förenklat tvistemål
Om tvisten inte kan prövas av ARN så kan du vända dig till tingsrätten för ett så kallat förenklat tvistemål, även FT-mål eller småmål, som avser tvister som är mindre än ett halvt prisbasbelopp. 2017 är ett halvt prisbasbelopp 22 400 kronor.

Ansökningskostnaden för ett förenklat tvistemål är idag 900 kronor och den som ansöker kan normalt kräva att motparten betalar denna kostnad vid förlust. Det finns även andra kostnader som kan tillkomma som kostnader för juridisk vägledning, tolk, med mera som den som förlorar kan komma att behöva betala. Däremot kan tingsrätten i vissa fall besluta att varje part ska stå för sina egna kostnader oavsett om du vinner eller förlorar tvisten.

Eftersom det ändå rör sig som summor som är betydligt högre än den summa tvisten avser får den som driver tvisten kort och gott ta ställning till om det är värt det i förhållande till eventuell utdelning.

Så nej, inte rättslös men du får ta ställning till om det är värt att tvista och riskera än högre kostnader för vad som kan anses vara en liten potentiell utdelning.

Kundombudsman
En del större företag har egna kundombudsmän där du kan överklaga eller ompröva beslut tagna av säljare eller reklamationsansvariga på lägre nivå. Dessa kan ibland vara till hjälp för att få din sak prövad.

Hoppas detta klarat ut vilka möjligheter du har.

VänligenKommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor