Frågor och svar | Kategori: Klaga och ångra

Ska jag anmäla till ARN, KO eller domstol?

Lyssna

Fråga från konsument:

Företag som utfört dränering och gjort det på felaktigt sätt vill inte avhjälpa fel. Hur ska jag gå vidare, vad är enklast/bäst? ARN, KO, domstol eller något annat?

Svar:

Janet
Janet
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Mårten,

Du väljer själv om du vill vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller domstol.

ARN är ett snabbt och enkelt alternativ till domstol. Det är kostnadsfritt att pröva tvisten hos ARN. ARN:s beslut är en rekommendation men majoriteten av företagen följer ARN:s beslut. Om ett företag inte följer beslutet har du möjlighet att ta ärendet till domstol. Läs mer om hur det går till på ARN:s webbplats.

Om du väljer att gå till domstol kan det vara en god idé att se över rättsskyddet i din försäkring. Läs mer om hur det går till på Sveriges domstolars webbplats. 

KO kan bara biträda en enskild konsument under vissa förutsättningar. Du kan läsa mer i artikeln Ansök om KO-biträde.

Reklamera skriftligen till företaget först
Tänk på att alltid reklamera skriftligen direkt till företaget först. Skriftligt underlag på vilka krav du har ställt är en förutsättning för att du ska kunna anmäla tvisten till ARN. Ta gärna hjälp av vår artikel Reklamera fel på vara eller tjänst.

Sök din kommunala konsumentvägledare 
Jag vill också upplysa om att de flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit kan du vända dig för vägledning.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Janet
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor