Frågor och svar | Kategori: Miljö och hållbarhet

Vad innebär det att odla ekologiskt vin?

Lyssna

Fråga från konsument:

Vad innebär det att ett vin är "ekologiskt"? Odlingsförhållanden, besprutning eller något annat?

Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Malena,

Att odla ekologiskt är ett sätt som framförallt handlar om att använda naturens resurser på ett sätt så de inte tar slut och så att det kan bildas nya resurser.

Det finns en gemensam lag för EU som talar om vad som får och inte får göras när man ska producera ekologiskt. Bland annat får det inte användas gödning som tagits fram på konstgjord väg eller besprutas med kemiska medel. Det är heller inte tillåtet att använda ämnen som tagits fram i laboratorier för att få de egenskaper som önskas, det vill säga GMO (genetiskt modifierade organismer).

Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor