Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Vad gäller för uppsägningstid och bindningstid?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag har en längre tid varit ansluten till någon säkerhetstjänst med lång bindningstid. Jag ser inte att jag har någon större nytta av tjänsten och jag tycker den är dyr 200 kr/mån. Jag överväger att säga upp tjänsten och undrar vilka bestämmelser som finns om uppsägningstid och bindandetid

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Bengt-Olov,

För att ta reda på vad det är som gäller angående uppsägningstid och bindningstid måste du läsa avtalsvillkoren för tjänsten. Ta kontakt med företaget som tillhandahåller tjänsten för att få ta del av avtalsvillkoren.

Att säga upp avtal
Ett företag får inte kräva att uppsägningar ska göras i en viss form eller via ett särskilt kommunikationssätt (exempelvis via telefon). Det är upp till dig som konsument att välja hur uppsägningen ska göras, antingen muntligt eller skriftligt. Fördelen med att göra en skriftlig uppsägning är att den går att bevisa i efterhand. Gör du en muntlig uppsägning kan det därför vara bra att be om en skriftlig bekräftelse på att avtalet är uppsagt.

Villkor som inte tillåter konsumenter att själva välja på vilket sätt ett avtal ska sägas upp går att anmäla till Konsumentverket.

Till webbanmälan på Konsumentverkets webbplats

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

I mina kontakter med Tre så har jag varit tydlig med att jag inte vill ha någon bindningstid. I samband med att jag flyttade mitt abonnemang visade det sig att det fanns en uppsägningstid på tre månader. Som jag ser det är det en förtäckt bindningstid. Hur ser konsumentreglerna ut. Kan de verkligen göra detta.


Svar:

Hej Bengt-Åke,

Bindningstid anses inte vara detsamma som uppsägningstid. Även om du inte har en bindningstid så kan du ha en uppsägningstid i ditt avtal. För avtal ingångna efter 1 maj 2014 så får uppsägningstiden inte vara längre än en månad.

Vår samarbetspartner Telekområdgivarna har en information om uppsägning på sin webbplats på sin webbplats.

Läs mer om uppsägning på Telekområdgivarnas webbplats

VänligenFråga från en konsument

Hej!
Jag har ett abonnemang hos en tv-operatör som jag vill säga upp, på deras hemsida står det att uppsägningstiden är 1 månad men att mitt abonnemang är bundet till augusti. Så även om jag vill avsluta tjänsten nu i mars får jag betala en klumpsumma som motsvarar summan jag skulle betala hela tiden till augusti. När jag beställde abonnemanget kommer jag inte ihåg att jag gick med på någon bindningstid. Jag ska flytta i början på Juni och kommer inte kunna använda mig av tjänsten men måste uppenbarligen betala två månader till? Vilket är ca 1500kr. Finns det något jag kan göra?


Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Johanna,

Om du har en bindningstid på ditt abonnemang kan du inte avsluta abonnemanget innan den bindningstiden har gått ut. Om du vill avsluta abonnemanget tidigare än så, så kan företaget kräva att du ändå betalar för resten av tiden vilket innebär att de kan skicka en slutfaktura med en klumpsumma till dig.

Om du har en bindningstid på abonnemanget så ska du ha fått information om det när du ingick själva avtalet. Det är företaget som måste bevisa att ni har kommit överens om en viss bindningstid. Om det inte står något i ert avtal om att du är bunden till augusti kan företaget heller inte kräva att du betalar till och med augusti.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej. Finns det några regler för hur långa bindningstider och uppsägningstiden man får ha på ett abonnemang (i detta fallet hemlarm)?
Kan det vara ok med längre bindningstid om kännetecknar abonnemanget utan startkostnad för utrustningen?

Sven

Svar:

David
David

Hej Sven,

För olika typer av avtal så finns olika tillåtna bindningstider. Detta regleras på olika sätt, att mobil- och TV-abonnemang får ha högst två års bindningstid regleras i en enskild lag medan bestämmelsen om att gym endast får ha ett års bindningstid kommer sig av en dom i Patent- och marknadsdomstolen där vi stämt en gymkedja.

För just hemlarm finns inga sådana bestämmelser. Om du anser att företaget du har ett avtal med har oskäligt lång bindningstid så kan du argumentera för att avtalet ska kunna sägas upp efter vad du anser vara en rimlig bindningstid. Om ni inte kan komma överens om det så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden för prövning, det gör du via nämndens webbplats.

Allmänna reklamationsnämnden

Du kan också anmäla, vad du anser vara, oskäliga avtalsvillkor till oss. Vi driver inget ärende i ditt namn, men tar gärna emot exempel på oskäliga avtalsvillkor vilka kan komma att ligga till grund för tillsynsåtgärder:

Anmäl till Konsumentverket

Det finns inget hinder för ett företag att erbjuda kortare eller längre bindningstid mot att erbjuda fri installation eller liknande. Så länge de är tydliga med detta. Man kan ju fråga sig om installationen verkligen är fri om det förutsätts att du binder dig längre?

Vänligen

David

Fråga från en konsument

Hej,
Jag har skaffat ett tv+internetabonnemang som ej har fungerat felfritt under en enda dag. Jag har konstant varit i kontakt med kundtjänst och gjort alla åtgärder de har rekommenderat men problemen kvarstår. Detta har pågått nu i över 3 månader sedan jag blev kund och nu orkar jag inte mer och vill säga upp mig. Men bindningtiden är 2 år - ska jag verkligen behöva stå ut så länge och betala för en service som ej fungerar eller har jag rätt att hävda reklamation och därmed avsluta genast?

Kalle

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Kalle,

Om tjänsten inte fungerar som den ska och om felet beror på företaget så kan du ha rätt att säga upp avtalet innan bindningstiden löpt ut. Huvudregeln är att företaget ska få två försök på sig att avhjälpa felet innan du kan häva avtalet. Vid en hävning spelar det alltså ingen roll om du fortfarande har bindningstid eller inte.

Telekområdgivarna
Behöver du mer vägledning kring problemet med själva tjänsten är mitt tips att du tar kontakt med vår samarbetsbyrå Telekområdgivarna.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiberanslutningar.

Telefon: 08-522 767 00
Telefontid: 09-12 alla helgfria vardagar.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hejsan jag är på väg att flytta men mitt abonnemang som jag måste säga upp är bindnings tid så jag kommer måste betal ända till september fast jag inte kan ha Telia i min nya lägenhet. Finns inget runt det då?

Sofia

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Sofia,

Om du har en bindningstid på ditt abonnemang kan du inte avsluta abonnemanget innan den bindningstiden har löpt ut.

Även om du flyttar kan företaget kräva att du fortsätter betala under bindningstiden, om inte avtalsvillkoren säger att du har rätt att avsluta abonnemanget i samband med en flytt.

Ett tips är att du kan prova att ta kontakt med den person som ska flytta in i din gamla bostad efter dig för att fråga om den personen vill ta över abonnemanget tills bindningstiden har löpt ut.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor