Frågor och svar | Kategori: Fordon

Rättigheter när skivor och bromsar är under godkänd nivå?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej, för ca 1 och en halv vecka sedan köpte jag en bil på firma, bilen kollades igenom innan plats men när vi kom hem insåg vi att skivor och belägg var under en godkänd och trafiksäker nivå plus att en hjulbult var dålig(nästan runddragen) så detta måste lämnas in på verkstad för att kunna åtgärdas, jag har medelat firman mitt bekymmer men dom nekar mig någon hjälp. Vad har jag för rättighet i detta ärende?

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Robert,

Om det har uppkommit ett fel redan efter 1,5 vecka kan det ses som onormalt slitage, och det har du rätt att reklamera till säljaren.

Reklamationsrätt
Din reklamationsrätt är tre år vid köp av begagnad bil. Eftersom det inte har gått mer än 6 månader sedan du köpte bilen så räknas felen som ursprungliga och som något bilfirman ska ansvara för. Bilfirman måste kunna bevisa att felen i bilen faktiskt är ett normalt slitage eller att du själv har orsakat felen för att slippa ansvar.

En bil ska också alltid säljas trafiksäker, om inte säljaren informerat tydligt om att den inte är det men då ska den i så fall också vara avställd.

Att reklamera
Det kan vara bra att reklamera skriftligt via mail, sms eller brev. Behåll en kopia av reklamationen, det är bra att kunna visa upp i efterhand när du reklamerat och vad du har klagat på. Försök även att dokumentera felet så bra som möjligt.

Är det fel på bilen har du rätt att i första hand kräva ett avhjälpande, det vill säga att säljaren kostnadsfritt rättar till felen. Drabbas du av kostnader för att det är fel på bilen kan du begära skadestånd. Skadeståndet måste vara rimligt i jämförelse med bilens pris och du måste kunna bevisa dina kostnader med exempelvis kvitton.

Läs mer i vår artikel Fel på bilen efter köp av bilhandlare

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här
 
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Kan man reklamera alla fel som man upptäckt på bilen som inte företaget informerat om när man köpte bilen.? T.ex så upptäckte ja nyss att stolsvärmen är defekt på min bil som ja köpte för mindre än en månad sedan och bilhandlaren säger att ja endast har trafiksäkerhets garanti vilket inte täcker felet ja har som varit fel på sedan ja köpte bilen.


Svar:

Hej Carl,

Det beror på vad som är orsaken till felet.

Ursprungliga fel
Den typen av fel som du kan reklamera kallas ursprungliga fel. Med det menas fel som fanns på bilen när du köpte den och som inte beror på normalt slitage eller något du själv orsakat.

Säljaren ska bevisa
Du har ett starkare skydd av konsumentköplagen de första sex månaderna efter köpet. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte är ursprungligt. Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan, om företaget kräver det.

VänligenKommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor