Frågor och svar | Kategori: Bostad och hantverkare

Fakturerad för 1 timme när reparatören var på plats 45 minuter?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hade nyligen problem med värmepumpen. Kontaktade Närkes Energiteknik AB. Reparatör kom och var på plats 45 minuter. Några dagar senare kom räkningen
Arbetstid service 1,0 tim 625 kr
Servicebil 1,0 st 250 kr
+ moms 219 kr, totalt 1.093 kr
När jag klagade på fakturan fick jag till svar att restid ingick i arbetstiden och att 1,0 tim var den minsta arbetstiden de hade. Är det en korrekt faktura? Bör inte företaget också i förväg uppge vad som gäller för arbetstid och servicebil?

Svar:

Emma J
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Göran,

Först och främst har du alltid rätt att kräva en specificerad faktura så att du kan avgöra vad du betalar för.

Priset ska vara skäligt
Om du inte har bett om en prisuppgift innan du anlitade företaget blir det svårare att klaga på priset i efterhand. Om ni inte har kommit överens om ett pris säger lagen att du ska betala ett så kallat skäligt pris. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta.

Läs mer om konsumenttjänstlagen

Det förekommer att företag inom vissa branscher fakturerar för minst en timme, det behöver inte vara oskäligt.  

Om ni inte kommer överens 
Anser du att priset är oskäligt finns möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats 

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, ibland har de möjlighet att tolka avtal men det beror på var du bor.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Klaga skriftligen till företaget först
Tänk på att du behöver klaga skriftligen till företaget först. I ditt klagomål ska du också kunna styrka att priset är oskäligt högt. Till exempel genom att visa att andra företag i ditt område tar betydligt mindre betalt för samma tjänst.  

Vänligen

Emma J
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej!
Jag ringde en Lördag efter en jourhavande el-tekniker för två veckor sedan. Detta var ifrån mitt lokala elbolag som även servar elnätet i min kommun.
Anledningen till att jag ringde var att jag trodde att jag tappat en Fas på elnätet fram till min fastighet.
Efter att själv ha bytt huvudsäkring i skåpet m.m så drog jag den slutsatsen.
När el-teknikern kom visade det sig att felet inte var i "deras" nät fram till mig utan att jag missat att en annan säkring "propp" hade löst ut utan någon tydlig markering.
Eftersom felet var mitt så att säga så skulle jag helt få stå för kostnaden för jourhavande el-tekniker, annars hade det varit gratis.
Elteknikern var hemma hos mig max 15min.
Nu kom en faktura där det står att jag ska betala för tre timmars arbete med OB och resa 10km.
Timpengen är med OB 960kr och resan 5,25 per km.
Alltså 960kr i arbetstid plus 52,5 kronor i resa.
Att de kräver OB säger jag inget om eftersom det var en lördag och resan säger jag häller inget om.
Men den beräknade arbetstiden förstår jag inte.

Jag finner det mer rimligt om jag skulle betala för en timma i arbetstid. Dels för att det skulle kunna betraktas som en påbörjad timme de 15min som han var på plats. Men även att de skulle räknat med restiden i arbetstiden. Isåfall ca 15 - 20 min i resa plus de 15 min på plats.
Min fråga blir nu hur jag bäst ska hantera detta?
Ska jag ringa eller skriva till elbolaget för att ifrågasätta fakturan? Ev. Be om en mer specificerad faktura?
Borde jag hota med ARN?
Står inte ord emot ord gällande hur lång arbetstiden egentligen var?

Tacksam för svar.
Mvh Fredrik Haglund, Grästorp.


Svar:

Emma J
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Fredrik,

Som vi skrev ovan så är det ganska vanligt inom vissa branscher att ta betalt för minst en timme, men det behöver inte vara oskäligt. Om du anser att det är oskäligt kan du klaga skriftligen till företaget. Det är i så fall också bra om du kan bevisa att priset faktiskt är oskäligt.

Kommer ni inte överens har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få ärendet prövat.

Vänligen

Emma J
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Jag ringde till bolaget nu och pratade med dom. Fick tala med el-teknikern som var på plats för två veckor sedan. Han hade nämligen skickat fakturan och stod som referens åt bolaget.
Han svarade mig att för att de ska åka ut så tar de som minst alltid betalt för tre timmars arbete och resa. Det var ett avtalat grundpris som jag skulle vara informerad om.
Kan man verkligen göra så?
Jag kände då inte till det.
Vilken typ av bevis syftar ni på för att jag ska kunna bevisa att han endast var hemma hos mig i 15min och inte tre timmar?
Jag filmade ju honom inte precis.
/Fredrik


Svar:

Emma J
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Fredrik,

Vi gör inte bedömningen om avtalsvillkor är oskälig i vår vägledningstjänst. De kan behöva prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller domstol för att fastställa om de är skäliga eller inte. Om du anser att det är ett oskäligt avtalsvillkor så kan du få det prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Anmälan gör du på deras webbplats.

Att bevisa att ett pris eller att deras villkor att alltid debitera för tre timmar skulle vara oskäligt skulle kunna innebära att ta kontakt med andra bolag med liknande upplägg och fråga hur de hanterar liknande situationer. Gärna skriftligen via exempelvis e-post.

För att säkerställa att de gör på just det sättet kan du även kontakta aktuellt bolag och be dem förklara varför de alltid fakturerar för tre timmar när de åker ut oavsett hur kort tid de var där, att det känns underligt att betala för så mycket tid när de endast var där 15 minuter. Förhoppningsvis får du då ett skriftligt svar som du kan använda för att bevisa att de gör så.

Du kan även anmäla avtalsvillkor som du anser oskäliga till Konsumentverket. Det hjälper inte dig i din tvist, men kan ge oss chansen att granska villkoren och ibland utöva tillsyn. Anmälan görs här.

Vänligen

Emma J
Vägledare, Hallå konsument

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor