Frågor och svar | Kategori: Fordon

När får jag häva ett bilköp?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej.
Köpte en bil som visar sig ha hur många fel som helst. Började redan vid hemfärd.
Vilka rättigheter har jag att häva köpet?
Bilfirma vill laga alla fel i egen verkstad, men med dessa fel vill jag inte ha bilen. Det kommer att fortsätta dyka upp fel.
Har inte ägt den en månad ännu.

Svar:

Hej Linus,

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av väsentlig betydelse, alternativt att säljaren försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas. Bilfirman har i första hand rätt att reparera bilen eller leverera en annan likvärdig bil. Du kan alltså inte kräva en hävning och dina pengar tillbaka utan att först ge säljaren en chans att lösa problemet.

Läs mer om dina rättigheter vid fel på bilen

VänligenFråga från en konsument

Har man ingen ångerrätt på köp av begagnad bil från bilfirma?


Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Sara,

Du har ingen ångerrätt enligt lag om du köper en bil på plats hos en bilhandlare. Ångerrätten gäller om du köper något på distans, till exempel via nätet eller över telefon.

Köper du något på plats i en butik får du fråga butiken om de erbjuder öppet köp. Det är helt frivilligt för en butik att erbjuda öppet köp.

Om du har beställt en bil på plats hos bilfirman, har du rätt att avbeställa den tills dess att du faktiskt får hem bilen. Om du gör en avbeställning har bilfirman rätt till ersättning för de kostnader som de får på grund av att du avbeställer.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Vad anses vara ett väsentligt eller allvarligt fel?


Svar:

Hej Marie,

Det är inte en bedömning som vi gör. I första hand får du avgöra om du anser felet vara väsentligt eller inte och utifrån det argumentera för din sak. Om inte säljaren accepterar det så kan du gå vidare till exempelvis Allmänna reklamationsnämnden som får göra en bedömning om felet är att se som väsentligt eller inte.

VänligenFråga från en konsument

Hej!

Jag köpte en helt ny bil i juni förra året, och i september började det bli fel på motorn som sedan gradvis blev värre och värre.

Återförsäljaren/verkstaden har upprepade gånger försökt laga den under 6 månader, och det är inte förrän nu som de tror det har fixat problemet.

De sade precis att: om det de gjort faktiskt inte löst problemet så kan de "ge mig ett erbjudande för återköp". Och då menar de att jag inte skulle få tillbaka den fulla summan på bilen som jag betalade.

Är de inte skyldiga att ge tillbaka det fulla beloppet om köpet hävs?

Vincent

Svar:

Christer
Christer

Hej Vincent,

Här gäller det att skilja på hävning av köpet och ett återköp.

Hävning av ett bilköp

Säljaren har i första hand rätt att reparera bilen eller leverera en annan likvärdig bil. För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av väsentlig betydelse, eller som i ditt fall att säljaren försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas.

I regel brukar det handla om två avhjälpningsförsök för samma fel. I vissa fall behöver du acceptera fler än två avhjälpningsförsök, till exempel om det rör sig om olika typer av fel.

Om felet återuppstår igen och du kräver hävning av köpet, då ska säljaren återbetala det du betalat för bilen. Men säljaren har rätt att göra ett avdrag för den nytta du haft av bilen. Du kan läsa mer om nyttoavdraget i vårt foruminlägg:

Har jag rätt att få tillbaka hela köpesumman när jag häver ett bilköp?

Återköp

Om det inte finns ett fel på bilen som ger rätt att häva köpet, så kan ändå parterna komma överens om att köpet ska återgå. Då blir det ett återköp och då står det er fritt att avtala om vilket pris som säljaren ska betala för att ta tillbaka bilen.

Vänligen

Christer

Fråga från en konsument

Hej!

Köpte en begagnad bil hos en bilförmedlare, vi hade en muntlig överenskommelse att bilen skulle vara genomgången och i ordning vid leverans, Dock var inte fallet så utan det visade sig vara diverse fel både större och mindre. Jag tycker då att vår överenskommelse inte är uppfylld. Har jag rätt att häva köpet trots att garanti inte finns?

Benjamin

Svar:

Christine
Christine
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Benjamin,

Tänk på att inte blanda ihop garanti med din rätt att reklamera. Det är två skilda saker. Reklamationsrätt har du enligt lag medan garanti är frivilligt för företag att erbjuda.

Har bilhandlaren uttryckligen sagt att vissa komponenter i bilen ska vara på ett visst sätt så ska det gälla. Problemet är ju att bevisa vad bilhandlaren och du har kommit överens om då du endast har en muntlig överenskommelse.

Oavsett din muntliga överenskommelse med säljaren så kan du klaga på fel på bilen som inte ses som normalt slitage. För att bedöma vad som avses med normalt slitage görs en bedömning av bilens pris, ålder och körsträcka. Det här gör att en bil ibland kan ha brister som inte ses som fel.

Mer information om vad som gäller när du köper en begagnad bil från en bilhandlare finner du i artikeln nedan. Där står det också om hur du gör om du vill reklamera fel.

Fel på bilen efter köp av bilhandlare.

Vänligen,

Christine
Vägledare, Hallå konsument

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor