Frågor och svar | Kategori: Elektronik och abonnemang

Skärmen på min telefon är trasig. Kan jag reklamera?

Lyssna

Fråga från konsument:

Min skärm på min iPhone 6 har börjat lossna väldigt tydligt. Enligt butiken har mobilen böjt sig när jag har haft den i fickan och därmed lossnar skärmen. De sa att jag behövde en försäkring för att få hjälp. Bör det inte vara ett produktionsfel att den böjer sig så lätt? Har jag reklamationsrätt då den inte är 3år gammal?

Svar:

Hej Martin!

Det stämmer att du har reklamationsrätt i tre år när du köper en telefon av ett företag.
Att reklamera innebär att skicka in ett klagomål till säljaren om det uppkomna felet.

Ursprungliga fel
Reklamationsrätt har du för ursprungliga fel. Det innebär exempelvis produktionsfel eller uppkomna fel som är onormalt slitage.
Ett fel som visar sig inom de första sex månaderna antas ha funnits där från början, om inte företaget kan bevisa att felet inte är ursprungligt. Företaget är inte ansvariga för fel som du har orsakat, till exempel om du inte har följt skötselanvisningar eller om du har vanvårdat telefonen.
Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan.

Företagets ansvar vid en reklamation
I en situation där din telefon har ett ursprungligt fel, ansvarar företaget för att åtgärda felet. Det kan ske genom en reparation eller genom att byta ut telefonen mot en likvärdig men felfri telefon.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här
 
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats 

VänligenFråga från en konsument

Hej, min telefons ljud slutade fungera 10 dagar efter ett jag köpt den vad ska jag göra och vad kan jag kräva av företaget. Vad hade hänt om det hade gått sönder 7månader efter att jag köpt den


Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Isabelle,

Som min kollega Hanna skrev tidigare så har du reklamationsrätt i tre år och om det är något fel på telefonen ska du vända dig till företaget du köpt den av för att klaga på felet. Du kan kräva att de ska avhjälpa felet, om det är ett ursprungligt fel. Avhjälpande kan antingen ske genom att de lagar telefonen eller att de byter ut den mot en annan likvärdig telefon. Det ska i så fall inte kosta dig något extra att de lagar eller byter ut telefonen.

Hade telefonen gått sönder efter sju månader hade du fortfarande haft möjlighet att reklamera, men det hade i så fall varit din skyldighet att bevisa att felet i telefonen faktiskt är ursprungligt och att det inte är något du själv har orsakat. Under de första sex månaderna från köpet räknas felet alltid som ursprungligt så länge inte företaget kan motbevisa det.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor