Frågor och svar | Kategori: Ekonomi och skulder

Måste jag betala dröjsmålsränta?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag glömde att betala en faktura och nu hävdar företaget att jag måste betala dröjsmålsränta på flera hundra, kan det verkligen stämma? Tycker att det känns som väldigt mycket pengar!

Svar:

Isabelle
Isabelle
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Torbjörn,

Det är svårt att säga något om själva summan, men vanligtvis så har ett företag möjlighet att kräva dröjsmålsränta om du inte betalar i tid. Det finns två olika alternativ som gör det möjligt, antingen genom avtalad dröjsmålsränta eller dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Avtalad dröjsmålsränta
Företag kan själva bestämma vilken dröjsmålsränta som ska tas ut vid försenad betalning. För att de ska ha rätt att göra det måste dröjsmålsräntan framgå av avtalsvillkoren som du gick med på i samband med köpet. Räntan måste också vara skälig, den får alltså inte vara orimligt hög.

Dröjsmålsränta enligt räntelagen
Om företaget inte har bestämt någon dröjsmålsränta i sina avtalsvillkor har de möjlighet att ta ut dröjsmålsränta med stöd av räntelagen. Den styr från vilken tidpunkt räntan ska räknas och hur stor den får vara, vilket är Riksbankens referensränta + åtta procentenheter. Om det inte står något annat i avtalet får företaget ta ut dröjsmålsränta 30 dagar från fakturadatum.

Räkna ut dröjsmålsränta
Exempel: Skulden är 1000 kronor och den avtalade dröjsmålsräntan 15 %. Det har gått 40 dagar sedan fakturadatum, betalningen är alltså 10 dagar sen.

1000 x 0,15/360 x 10 = 4 kronor

Dröjsmålsräntan i exemplet blir alltså 4 kronor.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänligen

Isabelle
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor