Frågor och svar | Kategori: Privatekonomi

Betala påminnelsen om jag inte fått fakturan?

Lyssna

Fråga från konsument:

Igår fick jag en påminnelse på en faktura som jag aldrig ens har fått. Måste jag verkligen betala påminnelseavgiften? Det är ju inte mitt fel att de inte har skickat ut fakturan till mig! Den kan ju ha kommit bort på posten eller vad som helst.

Svar:

Janet
Janet
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Dabid,

Ja, du är skyldig att betala påminnelseavgiften även om du inte har fått någon faktura, så länge företaget kan bevisa att de har skickat originalfakturan. Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala den i tid. Om du inte får någon faktura behöver du kontakta företaget och fråga efter uppgifter så att du kan betala.

För att företaget ska ha rätt att ta ut en påminnelseavgift måste det ha framgått när du ingick avtalet. Det brukar exempelvis finnas information i betalningsvillkoren som du godkände när du gjorde köpet.

Om du kan visa att du har kontaktat företaget utan att få några uppgifter kan de inte kräva dig på en påminnelseavgift.

Vänligen

Janet
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hur man betala första faktora ?


Svar:

Hej Joanna,

Det ska finnas tydliga uppgifter på fakturan om vart du ska betala och hur mycket. Upplever du att det saknas uppgifter på fakturan kan du ta kontakt med företaget och fråga dem.

VänligenFråga från en konsument

Faktura.

En faktura hade förfallodagen fredagen 17 november 2017 och jag gjorde betalningen och företaget fick in betalningen som blev bokförd måndagen 20 november 2017.

Samma dag 20 november fick jag mail av dem att jag har gjort full betalning men att de kanske kunde ha skickat påminnelse samma dag.

Vilket som stämmer bra och jag kontaktade företaget och diskuterade. De och jag är helt överens om att påminnelseavgiften skall makuleras och de hänvisade mig att prata med dem som har ansvar för sådant.

Trots att jag har förklarat och skrivit och bifogat det företaget och jag pratat om så vägrar de makulera detta trots jag gjort allt rätt och faktum betalt, De vill ändå jag ska betala för något som inte finns.


Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Wendy,

Som min kollega Janet har skrivit i ett tidigare svar, måste företaget ha informerat dig om att de har rätt att ta ut en påminnelseavgift vid en utebliven betalning för att faktiskt kunna göra det. Om du inte ha fått den informationen kan de inte kräva någon påminnelseavgift.

Om de har informerat dig om det har de rätt att ta ut en avgift om du inte betalar i tid. Om förfallodatumet är 17 november och de inte får sina pengar förrän 20 november, kan det alltså vara så att de har rätt att ta ut en påminnelseavgift om inte du kan bevisa att du har gjort betalningen i god tid så att de faktiskt haft sina pengar på förfallodagen.

Du har alltid rätt att bestrida ett betalningskrav som du anser är felaktigt. Om du har bevis på att du och företaget har kommit överens om att du inte ska behöva betala någon påminnelseavgift men ändå får en faktura med en påminnelseavgift, har du alltså möjlighet att bestrida den fakturan. Det betyder att du protesterar mot fakturan och det ska du alltid göra skriftligen. Du kan till exempel bestrida genom att skriva till företaget och förklara tydligt att du inte tänker betala och varför du inte tänker betala.

Så länge du bestrider riskerar du ingen betalningsanmärkning. Du kan bestrida även ett inkassokrav och ett krav från Kronofogden utan att riskera någon betalningsanmärkning.

Läs mer om att bestrida ett betalningskrav

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hur långt efter utfört kan företagen skicka ut en faktura ? Arbetet detta gä'ller skedde för mer än 1 år sedan

Jonas Johnsson

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Jonas,

Ett företag har rätt att kräva betalning i upp till tre år efter att tjänsten har utförts.

När en privatperson köper något av ett företag blir skulden preskriberad efter tre år. Att en skuld preskriberas innebär att det inte längre går att kräva betalning för den. Det är viktigt att känna till att dessa tre år kan förlängas. Det räcker exempelvis med att företaget skickar nya krav eller att du betalar en del av summan för att skulden i de flesta fall ska leva kvar. Detta kallas preskriptionsavbrott. Räkna alltså inte med att dina skulder kommer att preskriberas.

Läs mer om preskription och olika typer av skulder.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor