Frågor och svar | Kategori: Privatekonomi

Hur länge måste jag spara kvitton?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag håller på och rensar hemma och går igenom gamla kvitton och räkningar. Vad behöver jag egentligen spara? Vilka situationer kan jag hamna i där jag behöver kvittona?

Svar:

Isabelle
Isabelle
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Nazli,

Som privatperson bör du göra så här:

  • Spara kvitton på varor och tjänster i tre år, eftersom det är så länge du kan klaga på (reklamera) en vara eller tjänst enligt lag.
  • Allt du använder som underlag i din deklaration och som inte går att få fram elektroniskt bör du spara i sex år. Skatteverket kan begära att få se underlag sex år efter det att du lämnat din deklaration.
  • Underlag som visar på hyresinbetalningar ska du spara i två år efter att du betalat.
  • Köpehandlingar som gäller hus eller kvitton och fakturor för reparationer på hus ska du spara så länge du äger huset.
  • Kvitton på betalning av lån ska du spara i tio år. 
  • För arbete på fasta saker, till exempel bostadsrenoveringar, har du tio år på dig att klaga, vilket innebär att kvitton bör sparas under hela denna period eller så länge du äger bostaden.
  • Om du har köpt något som har en garanti ska du spara kvitto eller garantibevis så länge garantin gäller.

När du betalar räkningar på internet får du inga kvitton, men däremot kan det vara bra att spara underlag som visar på att du har gjort betalningen. Underlaget ska du spara lika länge som andra kvitton.

Vänligen

Isabelle
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej
Vilken intressant tråd.
Går det lika bra att scanna sina kvitton och sedan slänga pappersorginalet?


Svar:

Isabelle
Isabelle
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Martin,

I tråden Måste jag ha kvitto för att kunna reklamera? har vi bland annat diskuterat vad som gäller för inscannade och fotade kvitton. Det som är värt att ha i åtanke är att vi har besvarat frågorna ur ett konsumenträttsligt perspektiv, gäller det andra situationer än reklamationer kanske det finns andra regler och bestämmelser att ta hänsyn till.

Har du fler funderingar får du gärna återkomma!

Vänligen

Isabelle
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Funderar på dagens kvitton. De är ju oläsbara efter bara någon månad då texten försvinner. hur ska jag som konsument göra för att få kvittot att vara läsbart efter ca 2 år om jag måste reklamera en vara.


Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Sunniva,

När du ska göra en reklamation behöver du kunna visa att du har köpt varan, när du har köpt den och var du har köpt den. Om du kan visa detta på ett annat sätt än med hjälp av kvittot så kan det alltså också fungera.

Precis som min kollega Isabelle skrivit tidigare så har vi även diskuterat detta i ett annat inlägg som heter Måste jag ha kvitto för att kunna reklamera?.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Löpande räkningar el,försäkr bensinräk o dyl hur länge sparar vi dom

AB Arvidsson

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej AB,

Om du menar att du funderar på hur länge du måste spara en betald räkning som ett bevis på att du faktiskt har betalat den, så säger ju inte själva räkningen någonting egentligen om ifall den faktiskt är betald eller inte utan det kan du visa med hjälp av ett kontoutdrag från banken istället.

Det är bra att kunna visa att du har betalat en skuld tills dess att skulden är preskriberad, och preskriptionstiden varierar lite mellan olika typer av skulder.

Du kan läsa mer om preskriptionstider i vår artikel.

Gällande försäkringar så är det bra om du sparar själva försäkringsbrevet under den tid som du faktiskt har en försäkring tecknad.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Om man har autogiro , måste man ändå spara fakturan ?

Thomas Skoglund

Svar:

David
David

Hej Thomas,

Det blir samma svar där min kollega Johanna svarade ovan här. Själva fakturan säger ju egentligen ingenting om hur och när en skuld betalts. Den kan vara bra att spara fakturan för att själv hålla koll på vad du betalat och när men det är för din egen skull. Dragningen i sig blir beviset för att betalning genomförts. I övrigt har jag inget att tillägga det mina kollegor redan sagt.

Vänligen

David

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor