Frågor och svar | Kategori: Fritid

Tillåtet att förlänga medlemskapet automatiskt?

Lyssna

Fråga från konsument:

För ungefär ett år sedan blev jag medlem på en datingsida. Jag läste att medlemskapet skulle gälla i ett år, men sedan trodde jag att det skulle avslutas. Nu såg jag att det har dragits pengar för ytterligare en månad, och när jag kontaktade företaget säger de att medlemskapet förlängs automatiskt och att de har mailat mig om detta. Men jag är nästan aldrig inne på min mail, kan de verkligen göra så här? Känner mig lurad.

Svar:

Janet
Janet
Vägledare,
Hallå konsument

Hej,

Ja, de kan faktiskt ha rätt att göra så.

Om det står i företagets villkor att medlemskapet förlängs automatiskt så kan företaget ha rätt att förlänga ditt medlemskap. Men företaget måste påminna dig om att medlemskapet kommer att förlängas om du inte säger upp det. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då medlemskapet senast måste sägas upp.

Det är okej att företaget skickar påminnelsen via mejl. Att du inte har läst mejlet har tyvärr ingen betydelse.

Vänligen

Janet
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Jag blev idag medlem vill bli av med det


Svar:

Hej Ebru,

När du ingår avtal på distans, så som e-handel eller telefonförsäljning, har du en lagstadgad ångerrätt. Det innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett avtal.
För att ångra avtalet räcker det med att skicka ett mejl till företaget där du förklarar att du ångrat dig. Spara sedan en kopia av mejlet!

Har du inte ingått avtalet på distans, utan i en affärslokal, finns ingen lagstadgad ångerrätt. Då får du istället kolla på villkoren för det medlemskap du tecknat, både gällande din bindningstid och uppsägningstid.

VänligenFråga från en konsument

Hej!
Har på liknande sätt fått faktura från en golfklubb som jag var medlem i förra året. Har inte fått någon påminnelse om fortsatt medlemskap. Nu kräver dom att jag betalar medlemskap för nästa år. I stadgarna står:

Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Anmälan skall göras senast 31 oktober. Anmälan efter detta datum medför klubben rätt att fakturera årsavgift för aktuell medlemskategori. Undantag från detta kan göras om spelrättsbevis kan hyras ut varvid en avgift motsvarande passiv avgift debiteras.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra detta inom 10 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom.

Underlåter medlem att betala medlemsavgifterna inom trettio dagar från förfallodag, och beviljar inte styrelsen anstånd, skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben

Anmälan om kategoribyte, utan krav på spelrättsbevis, eller passivt medlemskap ska skriftligen anmälas senast den 31 oktober. Anmälan efter detta datum medges endast om medlemmens spelrättsbevis kan upplåtas till annan av medlem eller klubben anvisad person.

Kan dom tvinga mig att betala medlemskap för detta året?


Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej,

När det gäller medlem i en golfklubb är det inte säkert om du anses vara konsument eller inte.

Om du är konsument gäller det som tidigare skrivits gällande automatisk avtalsförlängning.
Ett företag ha då ha rätt att förlänga ett medlemskap, om det står så i företagets villkor. Dock har du ju också rätt att få en påminnelse om att medlemskapet kommer att förlängas, och den påminnelsen ska du få skriftligen senast en månad innan medlemskapet annars måste sägas upp.

VI kan dock tyvärr inte hjälpa till att tolka avtal eller avgöra vem som har rätt eller fel. Om du behöver hjälp med att till exempel tolka avtal kan du ta kontakt med din kommunala konsumentvägledning för att se vad de erbjuder för hjälp.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer överens
Löser det sig inte med företaget kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Läs mer om hur det går till på ARN:s webbplats. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Vilka krav ställs på påminnelsen?

Jag har fått några mail där det i ämnesraden står 'glöm inte att förnya ditt medlemskap', 'förnyar du ditt medlemskap nu får du x på köpet' och liknande men i själva mailen står det ingenting om förnyelsen om medlemskap. Detta tolkade jag som att jag faktiskt behövde förnya mitt medlemskap om jag ville fortsätta vara medlem men sen skickade de en faktura på nästkommande år ändå.

Sara

Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Sara,

Det ska framgå av påminnelsen att avtalet kommer att förlängas om konsumenten inte säger upp det. Att enbart skicka en faktura uppfyller inte lagens krav på påminnelse.

Skyldigheten att påminna konsumenten gäller oavsett om avtalet förlängs tills vidare eller på bestämd tid.

Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej,
Jag har har hamnat i en liknande situation med ett företag, one.com Jag ingick ett avtal med automatisk förnyelse. 30 dagar innan förnyelse påstår de att de skickade de ut ett e-postmeddelande med bifogad faktura och följande text i ämnesraden,
"Abonnemang upphör - dittdomännamn.se - one.com". Detta meddelande hittar jag inte i min inkorg. Antagligen tolkade jag det som att abonnemanget skulle upphöra och raderade det utan att läsa vidare.

Nästa påminnelse kom 25 dagar senare som hade en mer lämplig text i ämnesraden, "betalningsmeddelande" Detta läste meddelande läste jag dock två veckor försent och därav missat att säga upp mig i tid.

Min egentliga fråga är, räknas första mailet som ett påminnelsebrev för automatisk förnyelse med tanka på den grovt missvisande ämnes texten?

Shille

Svar:

Iwona
Iwona
Juridisk rådgivare,
ECC Sverige

Hej Shille,

Tack för ditt inlägg. Tyvärr har du inte läst meddelandet och då kan vi inte heller se om meddelandet innehöll informationen om att medlemskapet förlängs.

Du har inte sagt upp avtalet och då förlängs det enligt företagets villkor.

Det är One.com som måste bevisa att ett påminnelsemejl har skickats till dig. Du kan begära ut bevis på att ett påminnelsemejl har skickats. Om företaget inte har skickat en påminnelse kan du säga upp avtalet omedelbart om du vill. Detta gäller enligt svensk rätt. 

Om texten i ämnesraden var missvisande och skulle därmed inte vara tillräckligt för att godkännas som information om automatisk förlängning, kan endast bedömas av en domstol.

Enligt företagets villkor gäller dansk rätt och eventuella tvister ska prövas i allmän dansk domstol. Svensk rätt kan du enbart åberopa om företaget har marknadsfört sig till Sverige och om den svenska rätten skulle ge dig ett bättre skydd än dansk lag.

Oss veterligen kan enligt dansk rätt avtal sägas upp efter 5 månader med en månads uppsägning till slutet av en månad. Men det finns flera undantag. 

För att ta reda på konkret om vad som gäller i Danmark, behöver vi kontakta vårt systerkontor i Danmark.

Om du önskar detta eller har flera frågar kan du kontakta oss igen.

Vänligen

Iwona
Juridisk rådgivare, ECC Sverige

Fråga från en konsument

Hej!

Jag blev medlem på en sida som heter Snabbflirt. Enligt webbsidan finns de i Slovenien.
Jag betalade för 3 dagar och per automatik förlängs den en månad åt taget.

När jag försöker ringa de för att avsluta mitt konto så är numret de anger att man ska ringa till ur bruk.
Jag har försökt att hitta en mejladress till de men det verkar inte finnas någon. Jag har skrivit en fråga på sajten men inte fått något svar. Hur ska jag göra?

Jag är orolig att avtalet aldrig kommer avslutas och de kommer kräva mig på pengar livet ut. Vad kan jag göra?

David

Svar:

Iwona
Iwona
Juridisk rådgivare,
ECC Sverige

Hej David,

Det är alltid bra att läsa villkoren. Där hittar du också företagets e-postadress support@snabbflirt.com.

Företagets villkor. 

Om du inte vill en förlängning får du säga upp ditt avtal. Spara bevis på din uppsägning.

Vänligen,

Iwona
Juridisk rådgivare, ECC Sverige

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor