Frågor och svar | Kategori: Fordon

Verkstaden misslyckades med felsökningen – måste jag betala?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag lämnade in bilen för felsökning hos en verkstad. Felsökningen visade att en del behövde bytas ut, men efter att verkstaden hade bytt den finns felet fortfarande kvar. Trots detta vill de ha betalt. Ska jag verkligen behöva betala trots att felet kvarstår?

Svar:

Isabelle
Isabelle
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Christer,

Ja, om verkstaden har utfört felsökningen fackmässigt. Det betyder att de har haft den utrustning som krävs för att felsöka bilen och att de följt biltillverkarens instruktioner. När verkstaden diagnostiserar bilen får de en lista med de mest troliga felen. De ska då följa denna lista stegvis. Innan de går vidare till nästa steg måste de fråga dig om de ska fortsätta eller inte. Du ska då få information om vad nästa steg kommer att kosta.

Detta betyder alltså att du kan bli tvungen att betala för en felsökning och utbytta delar även om felet inte hittats, så länge verkstaden agerar fackmässigt. Om du är osäker kanske det kan vara värt att kontakta någon annan som är kunnig på bilar och felsökningar, för att få ett utlåtande.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här
 
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Isabelle
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Skall jag verkligen betala för all den tid verkstaden lagt ner för att hitta felet. De har ju misslyckats. Felet kvarstår !


Svar:

Hej Peter,

Ja, verkstaden har rätt att ta betalt för den tiden de lagt. Under förutsättning att det är en fackmässigt utförd tjänst, som min kollega beskriver i inlägget ovan.
Det innebär att även om felet inte fastställts eller åtgärdats vid försöket, kan de ändå ha rätt till betalt.

VänligenKommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor